Definitie van conservatief

Definitie van conservatief

Het woord conservatief is een bijvoeglijk naamwoord dat wordt gebruikt om die mensen of beleidsmaatregelen aan te duiden die juist tot doel hebben traditionele structuren of vormen te behouden, zonder toe te geven aan enige vorm van renovatie of modernisering die kan plaatsvinden. Normaal gesproken zijn de conservatieve groepen in een samenleving degenen die bestaan ​​uit de hogere klassen die altijd terughoudend zijn in progressieve, liberale of linkse opvattingen. In
Wat is Laconic

Wat is Laconic

Door het woord laconiek kan worden uitgedrukt dat wat wordt gekenmerkt door zijn beknoptheid, nauwkeurigheid en beknoptheid. Een laconieke verklaring ontkende de geruchten over zwangerschap van de populaire zanger.En het woord kan ook worden gebruikt om naar te verwijzen degene die op voornoemde, beknopte wijze, mondeling of schriftelijk communiceert.
Definitie van vitale organen

Definitie van vitale organen

Het lichaam is opgebouwd uit verschillende structuren, elk met een specifieke functie. Deze structuren of functionele eenheden worden organen genoemd, de organen die bij soortgelijke processen ingrijpen, of die samen een bepaalde functie vervullen, vormen een apparaat of systeem.Sommige organen vervullen cruciale functies voor het organisme, dus hun afwezigheid is niet verenigbaar met leven, deze staan ​​bekend als vitale organen en omvatten de hersenen, het hart, de longen, de lever, de alvleesklier en de nieren.Ande
Definitie van handtekening

Definitie van handtekening

De term handtekening heeft twee belangrijke en meest voorkomende betekenissen, die behoorlijk van elkaar verschillen. Een van de twee is degene die verwijst naar de handtekening als een rubriek die wordt gebruikt om de acceptatie of het auteurschap van een document duidelijk te maken. De tweede betekenis is degene die verwijst naar het bedrijf als een bedrijf of multinational waarin een specifieke economische activiteit wordt uitgeoefend.
Definitie van sponsor

Definitie van sponsor

De sponsor is dat bedrijf of die persoon die een bepaald bedrag investeert in het promoten van zijn merk op een specifiek medium met als doel meer zichtbaarheid te krijgen bij potentiële klanten. Zo krijgen veel tijdschriften en modepublicaties een goede financieringsbron dankzij de sponsoring van bedrijven in de sector die een eigen ruimte in de publicatie willen hebben om reclame te maken voor een product of dienst.
Definitie van ethologie

Definitie van ethologie

Elke wetenschap heeft een voorwerp van concrete studie. Door wetenschappelijk onderzoek is het mogelijk de werkelijkheid beter te begrijpen. Wetenschappelijke kennis moet interdisciplinair zijn, dat wil zeggen dat de verschillende wetenschappelijke gebieden informatie bieden over een specifieke realiteit.
Definitie van organisatie

Definitie van organisatie

De term 'organisatie' wordt gebruikt als een kwalificerend bijvoeglijk naamwoord voor elk type element of situatie met betrekking tot verschillende soorten organisaties. Het is mogelijk om dit woord in oneindige situaties of voor tal van verschijnselen te gebruiken, zoals het kunnen variëren van de ene organisatie tot de andere en in elk geval verschillende betekenissen krijgen.
Definitie van Act

Definitie van Act

Het woord handelen accepteert verschillende toepassingen ...Een persoon op een bepaalde manier gedragen Naar de handelen, gedragen op een bepaalde manier die een individu presenteert aan zijn omgeving, we noemen het meestal acteren.“Juan handelde heel eerlijk door het geld dat hij op straat had gevonden terug te geven aan de eigenaar.”H
Definitie van sociale problemen

Definitie van sociale problemen

De mens is normaal gesproken niet geïsoleerd, maar leeft in de samenleving. Daarom delen we allerlei ervaringen met anderen. Op deze manier raken bepaalde problemen grote delen van de bevolking en in zekere zin de hele bevolking als geheel. Dit soort problemen wordt bestempeld als sociale problemen.
Definitie van aquacultuur

Definitie van aquacultuur

Het wordt genoemd als aquacultuur beide naar studie van de techniek van het kweken van levende soorten, dieren en planten, in zout of zoet water.Opgemerkt moet worden dat het wordt beschouwd als een van de belangrijkste economische activiteiten in de wereld, omdat het daardoor mogelijk is voedsel produceren voor mensen, grondstoffen die eenmaal zijn verkregen, kunnen worden gebruikt voor industrieel of medicinaal gebruik of gewoon waterwezens produceren die geschikt zullen worden gebruikt om sommige gebieden opnieuw te bevolken, als een huishoudelijk bedrijf of met een sierdoeleinden.
Definitie van Discover

Definitie van Discover

Het woord Er achter komen Het is een veelgebruikte term die in onze taal wordt gebruikt en die we gebruiken om rekening te houden met verschillende situaties.Er is iets onbekends gevonden Wanneer er is iets onbekends gevonden het wordt gesproken in termen van ontdekken. “In Argentinië hebben ze zojuist archeologische sporen ontdekt die duizenden jaren oud zijn.”U
Definitie van Azië

Definitie van Azië

Azië is een van de vijf continenten van planeet Aarde, het grootste en meest bevolkte van allemaal. Het woord "Azië" komt uit het Grieks en wordt oorspronkelijk toegeschreven aan de historicus Herodotus. Er zijn verschillende betekenissen van de betekenis ervan, waarvan sommige het verband houden met het concept van 'god' en andere met de uitdrukking die wordt gebruikt om te verwijzen naar de opkomst van de zon.
Definitie van Fantoche

Definitie van Fantoche

Vanuit sociaal oogpunt labelen we mensen soms op basis van hun uiterlijk en gebruiken we een specifieke kwalificatie om het beeld dat ze uitstralen te definiëren. Wanneer een persoon een grotesk en belachelijk beeld uitzendt, is het mogelijk om die persoon te kwalificeren als een "marionet", een persoon wiens uiterlijk enigszins absurd is.
Definitie van lichaamsoppervlak

Definitie van lichaamsoppervlak

Op het gebied van geneeskunde en gezondheid in het algemeen is het nodig om een ​​reeks metingen aan het menselijk lichaam te gebruiken. De verkregen gegevens zijn een belangrijk hulpmiddel om een ​​diagnose te stellen en een specifieke behandeling te volgen. Een van de meest gebruikte parameters is precies het lichaamsoppervlak, dat wil zeggen het gebied van een lichaam.Het is e
Definitie van gradualisme

Definitie van gradualisme

Een van de kwesties waarmee de eerste filosofen uit de oudheid te maken hadden, was de kwestie van verandering, ook wel het probleem van verandering genoemd. Ze stelden dus een algemene vraag: op welke manier worden de dingen veranderd? De antwoorden op deze vraag zijn doorslaggevend geweest in de geschiedenis van de filosofie en in verschillende wetenschappelijke theorieën.
Wat is gipsplaat (Durlock-gipsplaten)

Wat is gipsplaat (Durlock-gipsplaten)

De gewoonte om huizen te bouwen met bakstenen en cement bestaat op alle breedtegraden van de planeet. Er zijn echter andere, even geldige alternatieven. In die zin begon in de jaren tachtig een nieuw materiaal, gipsplaat, populair te worden. Het bekendste handelsmerk is Durlock en in sommige landen is het meest populaire handelsmerk Pladur.
Definitie van Ballad

Definitie van Ballad

De term ballad kan verwijzen naar twee vormen van voorgedragen vers: de bekendste is momenteel degene die wordt herkend als een Latijns-Amerikaanse ballad met romantische boventonen; de andere is de oudste en meest traditionele versie van de ballade, die in sommige Scandinavische regio's van Europa werd gezongen en die naast traditionele liefdesverhalen ook reizen, avonturen en magische verhalen vertelde.
Definitie van Emerge

Definitie van Emerge

Het woord tevoorschijn komennormaal gesproken wordt het gebruikt om rekening te houden met de opkomst, van de uitgang, vanuit het inwendige van een vloeistof of een andere schans naar de oppervlakte. “Toen we haar uit de rivier zagen komen hebben we ons echt opgelucht, we dachten dat ze verdwenen was na de val van de boot. H
Definitie van pluralisme

Definitie van pluralisme

Het is aanwezig in verschillende gebieden van het menselijk leven, zoals onder meer politiek, religie, filosofie, en is ook nauw verbonden met kwesties als pluraliteit en het harmonieus naast elkaar bestaan ​​van dingen die sterk van elkaar verschillen, omdat pluralisme een systeem is. die de verschillende standpunten of gedachten accepteert, tolereert en erkent die kunnen ontstaan ​​in de discussie over een bepaald onderwerp en in de verschillende genoemde onderwerpen en contexten.Een syst