Definitie van ontevredenheid

Definitie van ontevredenheid

Ontevredenheid is een innerlijk gevoel dat iemand ervaart als hij het gevoel heeft dat een bepaalde realiteit niet aan zijn verwachtingen voldoet. Ontevredenheid geeft blijk van een mate van persoonlijke ontgoocheling die voortkomt uit frustratie dat een bepaalde wens niet is vervuld. Het is een heel menselijk gevoel dat op heel specifieke gebieden kan worden gecontextualiseerd: op het werk kan iemand zich zo voelen wanneer hij een onzekere baan heeft, in een periode van langdurige werkloosheid, wanneer hij wordt geconfronteerd met een baan die niet aansluit bij de professionele roeping, vastzit
Definitie van berouw

Definitie van berouw

De term wroeging is een term die vaak wordt gebruikt om te verwijzen naar een gevoel van angst en spijt dat in een persoon kan groeien na het uitvoeren van een handeling waarop ze niet trots of gelukkig zijn, maar juist het tegenovergestelde, verdrietig en verdrietig maakt. rusteloos omdat ze weet dat ze bij haar pijn of problemen bij anderen heeft veroorzaakt.
Definitie van Tirannie

Definitie van Tirannie

Machtsmisbruik, terreur en inperking van individuele vrijhedenDe een van Tirannie Het is een concept dat nauw verbonden is met de politiek, omdat het precies hetzelfde is waar het wordt gebruikt om verantwoording af te leggen over een politiek bestuur dat wordt gekenmerkt door machtsmisbruik, het met geweld opleggen van politieke beslissingen​Met andere woorden, in tirannie is er geen mogelijkheid tot dialoog, is er geen plaats voor gerechtigheid, billijkheid en veel minder voor het zoeken naar consensus. D
Definitie van Flora

Definitie van Flora

Voor botanie, de discipline die zich bezighoudt met de studie ervan, Flora is de verzameling planten die in een bepaald land voorkomt, dus als je hun belangrijkste kenmerken, de bloeiperiode en hun overvloed wilt weten, hoef je alleen maar te gaan zitten en te lezen wat de plantkunde zegt. Over de flora van je land.
Definitie van Azar

Definitie van Azar

Het concept van toeval verwijst naar alle handelingen of toevallige situaties die niet door logica of berekende redenen worden gegenereerd en die onverwachte of moeilijk te meten gevolgen hebben. Toeval houdt normaal gesproken verband met spelletjes en verschillende recreatieve activiteiten, maar het kan niettemin aanwezig zijn in een groot aantal situaties of omstandigheden van het dagelijks leven, wanneer er iets onverwachts of toevallig gebeurt.
Definitie van eigendom

Definitie van eigendom

Het is bekend onder de term onroerend goed aan elk nieuw maar gebruiksklaar onroerend goed of dat al langdurig in gebruik is en het kan onduidelijk een appartement of een huis zijn, terwijl in de wet de term eigendom hier een benaderende betekenis voor heeft, maar natuurlijk met een breder karakter dan wat het goed zelf zal zijn, legaal en gerelateerd aan de wet.
Moord in de eerste, tweede en derde graad - definitie, concept en wat het is

Moord in de eerste, tweede en derde graad - definitie, concept en wat het is

Iedereen die schuldig wordt bevonden in een moord- of doodslagzaak, wordt geconfronteerd met zware straffen, meestal een hoog aantal jaren gevangenisstraf. Onder moord wordt verstaan ​​het onvrijwillig doden van een persoon, terwijl moord bestaat uit het doden van een persoon zolang aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zoals verraad, de mogelijke beloning na de dood van een persoon en wreedheid.Zowe
Dapperheid - Definitie, concept en wat het is

Dapperheid - Definitie, concept en wat het is

Een prestatie toont een belangrijke persoonlijke prestatie die gepaard ging met grote inspanning, werk en opoffering. De prestaties tonen het ware vermogen tot zelfverbetering waartoe mensen in staat zijn als ze onze eigen grenzen overschrijden en dingen laten gebeuren die voorheen ondenkbaar leken. Als sportkijkers op televisie kunnen we de ware prestaties van topsporters observeren die keer op keer worden overtroffen.
Definitie van acroniemen

Definitie van acroniemen

Acroniemen zijn de beginletters van een woord die veel worden gebruikt als afkorting om onder meer een functie, titel, entiteit, lichaam, bedrijven aan te duiden. OBE is bijvoorbeeld het acroniem dat wordt gebruikt als afkorting voor de British Chivalric Order, een eer waarmee de Engelse monarchen mensen onderscheiden die een bijdrage hebben geleverd aan hun vaderland.
Wat is klaar

Wat is klaar

Een van de meest voorkomende toepassingen van dit concept geeft dat aan er is al iets voorbereid, voltooid, succesvol afgerond. Dat is afgelopenDus als we bijvoorbeeld klaar zijn met een activiteit of werk: afwassen, een maaltijd bereiden, een rapport afmaken, onder andere, spreken we in termen van klaar.
Definitie van semester

Definitie van semester

Tijdspanne die zes maanden duurtHet begrip semester wordt in onze taal gebruikt om aan die ruimte of de tijdsperiode aan te geven dat het een duur heeft van zes maanden.Verdeling van de Gregoriaanse kalender in twee semestersDe Gregoriaanse kalender, zo genoemd omdat hij tegen het einde van de 16e eeuw werd gepromoot door paus Gregorius XIII, is een soort kalender die in die tijd in Europa werd geboren en die tegenwoordig in praktisch de hele wereld wordt gebruikt om te systematiseren, organiseren en verdeel de tijd.
Definitie van direct-indirect object

Definitie van direct-indirect object

In zinnen zijn er verschillende relaties tussen de verschillende elementen waaruit ze bestaan. Uit deze relaties ontstaan ​​de zogenaamde syntactische functies van de zin, zoals het directe en indirecte object, ook wel direct en indirect object genoemd. Beide aanvullingen hebben een relatie met de actie die wordt uitgedrukt door het werkwoord van de zinHet wordt een direct object genoemd omdat de actie van het werkwoord er op een voor de hand liggende en directe manier op valt, terwijl we spreken van een indirect object omdat de actie van het werkwoord er op een secundaire manier op valt, dat wi
Definitie van geschil

Definitie van geschil

Een geschil is een ruzie, een ruzie of een ruzie die ontstaat tussen twee of meer individuen, organisaties of dieren. Iets dat een element of een probleem kan zijn, confronteert hen en zorgt ervoor dat ze ervoor vechten, vaak met gebruik van wapens en gereedschappen die fysieke schade kunnen veroorzaken.
Definitie van fantastisch verhaal

Definitie van fantastisch verhaal

Literatuur stelt je in staat de werkelijkheid op veel manieren na te bootsen en zelfs een andere werkelijkheid uit te vinden, met andere coördinaten. En een fantastisch verhaal is precies een fictiewerk waarin de personages in een denkbeeldige wereld leven, met echte en onwerkelijke elementen en meestal met een bovennatuurlijke dimensie.
Definitie van acties

Definitie van acties

Aandelen zijn de verschillende delen waarin het kapitaal van een naamloze vennootschap is verdeeld.​Iedereen die aandelen in een bedrijf bezit, kan dus als een van de eigenaren worden beschouwd. Ze verlenen politieke en economische rechten aan hun houder en kunnen op de markt worden verkocht en gekocht.De
Definitie van ongelijkheid

Definitie van ongelijkheid

Het concept van ongelijkheid verwijst in onze taal naar de afwezigheid van gelijkheid, wat hetzelfde is als het bestaan ​​van ongelijkheid op een bepaald aspect of niveau, sociaal, geslacht, een van de meest voorkomende.Het is dan in strijd met het concept van gelijkheid dat impliceert de gelijkheid die heerst in een context. Als
Definitie van Zenith

Definitie van Zenith

Het woord zenit heeft verschillende spellingen, zoals zenit of zenit. Wat betreft zijn etymologische oorsprong, het komt uit het Arabisch. Met betrekking tot zijn betekenis is het zenit het exacte punt van het hemelsgewelf dat zich boven het hoofd van een waarnemer bevindt, dat wil zeggen in zijn verticale richting.
Definitie van temporalisatie

Definitie van temporalisatie

Het woord timing is wat wordt gebruikt als het gaat om het geven van tijd aan of het beheren van de tijd van iets. Temporalisatie is een volledig abstract begrip dat door de mens wordt gegenereerd om de tijd beter te beheersen en te organiseren, het wordt altijd gedaan in numerieke of kwantitatieve termen, dus het is kunstmatig omdat de natuur en de andere koninkrijken die erin leven niet in exacte of gedefinieerde tijden zijn georganiseerd.
Definitie van cryptogram

Definitie van cryptogram

Een cryptogram is het schrijven in code. Normaal gesproken komt elk teken dat in dit type bericht wordt gebruikt, overeen met een letter van het alfabet. Op deze manier is een nummer of een afbeelding gelijk aan een bepaald teken van het alfabet. Als we kijken naar de etymologie van de term, komt cryptogram uit het Grieks, met name uit cryptós, wat verborgen betekent, en uit gras, wat grafische voorstelling betekent.