Definitie van betrouwbaar

Definitie van betrouwbaar

Als we naar de etymologie kijken, betekent deze term letterlijk het geloof waardig. Een persoon is dus betrouwbaar als hij te vertrouwen is. Evenzo krijgt een bron van informatie of bewijs in de rechtbank deze kwalificatie als deze betrouwbaar en geloofwaardig lijkt.Betrouwbare informatieVia de media is er allerlei informatie.
Definitie van sportclub

Definitie van sportclub

De Sportclub, ook wel Athletic Club genoemd, is een club die zich toelegt op sportgebruik, een situatie waarvoor zij beschikt over diverse apparatuur en faciliteiten die bedoeld zijn voor het beoefenen van het bovengenoemde. Hoewel het concept ook wordt gebruikt om te verwijzen naar elke club die zich toelegt op het beoefenen van een enkele sport.
Definitie van Musical

Definitie van Musical

Hoewel de term 'musical' een bijvoeglijk naamwoord is dat verband houdt met muziek en als zodanig voornamelijk bestaat om die elementen, verschijnselen en objecten te beschrijven die verband houden met deze kunstvorm, wordt het woord momenteel op een populaire en wijdverbreide manier gebruikt om te verwijzen naar toneelstukken en ensceneringen in waarbij de combinatie van muziek en dans het belangrijkst is.
Definitie van Farm

Definitie van Farm

De boerderijnaam is degene die wordt toegepast op een bepaald type inrichting dat plaatsvindt op het platteland en dat is gewijd aan de productie van een bepaald type landbouw- of veeteeltelement. Boerderijen zijn meestal vestigingen op vrij groot land, met een bewoonbaar centrum, grote stukken land en andere vestigingen die verband houden met de productie, zoals melkveebedrijven, molens, silo's, enz.
Definitie van denkvaardigheid

Definitie van denkvaardigheid

Een persoon heeft een bekwaamheid wanneer hij in staat is om iets effectief te doen. Het vermogen kan dus worden begrepen als de behendigheid of de bereidheid om een ​​handeling correct uit te voeren. Als we deze definitie toepassen op de menselijke rede, kunnen we praten over het vermogen of de vaardigheden van denken, wat de mentale processen zijn die ons in staat stellen ons aan de realiteit aan te passen of het vermogen om problemen op te lossen. Bas
Definitie van onuitwisbaar

Definitie van onuitwisbaar

Het woord onuitwisbaar wordt gebruikt om verantwoording af te leggen dat wat onmogelijk blijkt te zijn om te verwijderen of te wissen.Meestal wat vlekken, of als dat niet lukt, sommige producten, zoals het geval is bij sommige markeringen die juist vanwege hun onmogelijkheid om verwijderd te worden, worden genoemd onuitwisbare markers , worden als onuitwisbaar beschouwd vanwege de bovengenoemde mogelijkheid om niet te worden gewist van het oppervlak waarop ze worden aangetroffen.
Definitie van gelijkstroom

Definitie van gelijkstroom

De elektrische stroom is het concept waarvan we de circulatie van elektrische lading, per tijdseenheid, die door een materiaal plaatsvindt​Ondertussen is de elektrische intensiteit het resultaat van de beweging van elektronen in het betreffende materiaal.De elektrische geleiderOmdat het materiaal dat zeer weinig weerstand heeft tegen ladingsbewegingen, wordt genoemd, heeft het een aanzienlijke hoeveelheid vrije elektronen, waardoor uiteindelijk elektriciteit kan passeren.Aa
Toetsenborddefinitie

Toetsenborddefinitie

Ieder van ons die een computer heeft, gebruikt het als het belangrijkste randapparaat voor tekstinvoer, en sommigen van ons “knuppelen” het wanneer iets niet goed gaat, hoewel we er later spijt van krijgen. Ja, het is het toetsenbord.Een toetsenbord is een randapparaat dat rechtstreeks is geïnspireerd op het toetsenbord van de typemachine, dat is samengesteld uit mechanische toetsen en dat elke toetsaanslag doorgeeft aan de computer of machine waarop het is aangesloten.Vroe
Definitie van geocentrisme

Definitie van geocentrisme

Geocentrisme is de astronomische theorie die stelt dat de aarde het centrum van het heelal is en dat de verschillende planeten eromheen draaien. Deze opvatting van het universum werd geïnitieerd door Aristoteles in de 4e eeuw voor Christus. C en later aangevuld met Ptolemaeus. Geocentrisme werd geaccepteerd als een geldige verklaring tot de nieuwe visie van het universum in de 15e eeuw, waarin de onderzoeken van Copernicus en vervolgens Galileo leidden tot een andere theorie, heliocentrisme (de zon is het centrum van het universum en alle planeten draaien rond het).
Definitie van trapezium

Definitie van trapezium

Vierhoeken worden ingedeeld in drie blokken: parallellogrammen, trapezoïden en trapezoïden. Deze laatste hebben een uniek kenmerk: ze missen parallelle zijden.Kenmerken van symmetrische trapezoïdenZe hebben twee paar gelijke opeenvolgende zijden. Hiervan is het eerste paar zijden anders dan het tweede, omdat de ene minder is dan de andere.
Definitie van collectie

Definitie van collectie

Het concept van verzamelen betekent in algemene termen het samenvoegen van iets, het verzamelen van elementen of objecten voor een specifiek doel. In meer beperkte bewoordingen wordt het woord verzameling in de meeste gevallen gebruikt om te verwijzen naar het samenvoegen van monetaire elementen, hetzij in de vorm van biljetten, munten of andere, om ze beschikbaar te stellen aan de huidige heerser, die ze moet beheren.
Definitie van Exact

Definitie van Exact

Het woord 'exact' is een kwalificerend bijvoeglijk naamwoord dat wordt gebruikt om al die acties, elementen, objecten of verschijnselen aan te duiden die in sommige gevallen met de nauwkeurigheid of met de waarheid worden afgehandeld. Het woord kan zowel binnen de wetenschap worden gebruikt, bijvoorbeeld wanneer er wordt gezegd dat een exact resultaat wordt verkregen volgens de implementatie van een bepaalde procedure, als in het dagelijkse leven en dit is zo wanneer een persoon de woord om te zeggen dat iets precies waar is of dat wat iemand anders zei juist is omdat het de waarheid res
Definitie van Boutique

Definitie van Boutique

Het woord boetiek, van Franse oorsprong, is populair geworden om te verwijzen naar kleine bedrijven of winkels waar over het algemeen zeer verfijnde en exclusieve producten worden verkocht, dus toegankelijk voor een klein aantal mensen. Boetieks zijn nooit plaatsen waar men enorme of goedkope producten kan vinden, maar eerder designelementen en bijzondere creativiteit.
Definitie van vruchtbaar

Definitie van vruchtbaar

Het woord vruchtbaar is een van de termen die we in onze taal gebruiken uitdrukken dat iemand of iets dingen in overvloed produceert, in overvloed​Het kan op zowel mensen als dingen worden toegepast. Zo zullen we bijvoorbeeld een vruchtbare vrouw vinden, die erin slaagt gemakkelijk en snel zwanger te worden; of met een vruchtbaar land, dat het gebied zal zijn dat in staat is om onophoudelijk gewassen te produceren.Oo
Definitie van vijf zintuigen

Definitie van vijf zintuigen

Mensen communiceren, kennen en herkennen onze omgeving dankzij de zintuigen die we hebben en dat zijn er vijf: ruiken, zien, proeven, voelen en horen.Elk van hen is afhankelijk van een betonnen orgel om zijn functie te ontwikkelen: de geur van de neus, het zien van de ogen, de smaak van de mond, de aanraking van de handen en het gehoor van het oorOndertussen hebben deze organen de verantwoordelijkheid om bepaalde indrukken vast te leggen die onmiddellijk naar de hersenen worden overgebracht, en dit, dankzij hun fantastische behendigheid, zal ze transformeren in sensaties die ons in staat stellen
Definitie van emotivisme

Definitie van emotivisme

Het is bekend als Ethisch emotioneel Op dat doel ethische stroom (onderdeel van ethiek dat zich bezighoudt met de analyse van morele taal) waarin staat dat waardeoordelen voortkomen uit individuele emoties en dat het doel is om anderen te overtuigen om te voelen hoe we ons voelen, en probeer zelfs degenen die totaal anders denken, situaties op dezelfde manier te waarderen als wij.
Definitie van magnetische stroming

Definitie van magnetische stroming

De magnetische flux is een maat voor de hoeveelheid magnetisme, zoals het fysische fenomeen waarmee materialen aantrekkelijke of afstotende krachten op andere materialen uitoefenen, wordt genoemd.Het wordt berekend uit magnetisch veld (gebied van de ruimte waarin een elektrische puntlading die met een snelheid beweegt, de effecten ondervindt van een loodrechte kracht evenredig met zowel de snelheid als het veld B), het oppervlak waarop het inwerkt en de invalshoek gevormd tussen de magnetische veldlijnen en de verschillende elementen van het bovengenoemde oppervlak.
Definitie van dualisme

Definitie van dualisme

De Dualisme is een filosofische leer wat verklaart de oorsprong en aard van het universum op basis van het geloof in de werking van twee verschillende en tegengestelde essenties of principesDe strijd tussen goed en kwaad is bijvoorbeeld een heel duidelijk voorbeeld van dualiteit. Goed wordt geassocieerd met een positief idee, terwijl kwaad een negatieve bijklank heeft in onze samenleving.
Definitie van inkomstenbelasting

Definitie van inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting of inkomstenbelasting is een belasting die wordt geheven over het inkomen dat wordt ontvangen door mensen, bedrijven of een rechtspersoon als middel om de staat te innen. Een van de verschillende belastingen die het normale functioneren van de bedrijven in de wereld regelen, is de zeer algemeen bekende inkomsten- of winstbelasting.