tekening definitie

Tekenen is de visuele kunst om iets in een tweedimensionaal of driedimensionaal medium weer te geven door middel van verschillende gereedschappen en / of methoden. Conventioneel tekenen wordt gedaan met potlood, pen, grafiet of krijt, maar er zijn meerdere technieken en mogelijkheden verbonden aan tekenen.

Als je in een paar woorden zou moeten definiëren wat tekenen is, zou je zeggen dat het de handeling is van het handmatig produceren van een afbeelding met een element of substantie. Zo wordt vaak potlood op papier gebruikt, maar je kunt ook op bijna elk ander oppervlak tekenen, en zelfs digitaal doen met de muis of de stylus of tablet.

Een tekening kan representatief, abstract of symbolisch zijn, dat wil zeggen, het kan een getrouw beeld willen zijn van wat het vertegenwoordigt, of gevoelens, perspectieven of vormen van de tekenaar oproepen, of zelfs werken volgens conventies in bijvoorbeeld stedelijke bewegwijzering.

De tekeningen hebben een lange geschiedenis: je zou kunnen zeggen dat de eersten die zijn gevonden in de grotten van Altamira. Vanaf dat moment tot op de dag van vandaag zijn de tekeningen gemaakt voor documentaire doeleinden (om vast te leggen wat er gebeurde), technisch (voor analyse, planning of onderzoek), sociaal (bijvoorbeeld voor signaleringsdoeleinden) of esthetisch (voor decoratieve doeleinden) .of als kunst).

Verwijzend naar media of elementen kunnen we inkten en pigmenten, potloden, pennen, pastels, grafiet, houtskool, markers en zelfs onzichtbare inkt noemen. Qua materialen kunnen we alle soorten papier aan, van krantenpapier tot high-end papier voor artistieke producties.

Als we het hebben over modaliteiten of typen, kunnen we naar verschillende kwesties verwijzen: de technische of mechanische tekening die dient om onderdelen of machines weer te geven, de architectuurtekening die dient om ruimtes en gebouwen te ontwerpen, de geodetische tekening waarmee bolvormige objecten kunnen worden getekend, de cartoon, die verwijst naar een televisie- of cinematografische praktijk waarbij meerdere tekeningen worden gemaakt zodat ze, achtereenvolgens en continu geprojecteerd, de illusie wekken van een bewegend beeld; vectortekenen, een recentere methode die digitaal wordt gedaan.