definitie van kleingeestig

Petty is een bijvoeglijk naamwoord dat de houding definieert van een gemene of hypocriete persoon die acties onderneemt die anderen kunnen schaden zonder de verantwoordelijkheid voor hun daden te nemen. Een gemene houding wordt gekenmerkt door de arrogantie van een leven dat erg op zichzelf gericht is en niet met dezelfde houding naar anderen kijkt. Het is vol ego en een erg opgeblazen zelf.

Een gemeen persoon heeft geen hoog zelfbeeld, maar wordt opgeblazen door een totaal verwrongen beeld van zichzelf. Een gemeen persoon kan heel goed worden geloofd in concrete situaties, bijvoorbeeld in succes. In dat geval kun je jezelf in een superieure rol plaatsen ten opzichte van anderen.

Een man of vrouw die vaak tegen zijn partner liegt en met zijn gevoelens speelt, handelt gemeen. Er moet op worden gewezen dat een persoon gemeen kan zijn op specifieke momenten waarop hij zich op een onedele manier gedraagt, maar hij kan ook gemeen zijn op een gewone manier vanwege een ijdelheid van karakter.

Emotionele hebzucht

De kleingeestige persoon kan niet alleen materieel maar ook emotioneel gierig en egocentrisch zijn. Op mentaal niveau bijvoorbeeld, prijst iemand die zich op deze manier gedraagt ​​zijn collega's niet gemakkelijk wanneer ze succes hebben geboekt, omdat hij afgunst voelt voor de successen van anderen. Dit soort gedrag veroorzaakt ongeluk bij de kleingeestige die uiteindelijk in zichzelf opgesloten raakt. Een gemene persoon is individualistisch en niet genereus in het delen van zijn kennis met anderen, omdat hij vreest dat anderen boven zijn eigen ego zullen uitstralen.

Iemand kan ook financieel gierig zijn door minder uit te geven dan hij zich kan veroorloven. De obsessie met het materiële vlak kan op bepaalde momenten leiden tot bekrompen gebaren. Hij wil alles en verlangt er voor zichzelf naar, daarom lijdt hij als hij geeft, omdat hij voelt dat hij met wat hij kan verliezen, zichzelf klein en klein kan maken.

Bijvoorbeeld een ellendig persoon die met zijn medewerking een goed doel kan helpen, een minimale bijdrage levert. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om dit concept te gebruiken om te beweren dat iemand een klein voorstel heeft gedaan voor een flat die ze wilden kopen.

Een mager salaris

Men kan ook stellen dat een salaris schamel en belachelijk is wanneer het maandelijkse bedrag dat de werknemer ontvangt voor een veeleisende baan belachelijk is, zo erg zelfs dat de werknemer de huur nauwelijks kan betalen. Misbruikte vacatures zijn een duidelijk voorbeeld van onbeduidende omstandigheden die indruisen tegen de waardigheid van de werknemer.

Foto's: iStock - Yuri_Arcurs / kimberrywood