roadmap definitie

De uitdrukking 'Roadmap' verwijst naar al dat materiaal of ondersteuning waarop een organisatieplan is opgesteld dat dient om geografisch of ruimtelijk te lokaliseren tijdens een reis of reis. De roadmap kan ook worden opgevat als het plan van onderwerpen of problemen die tijdens een vergadering, een vergadering of een ruimte moeten worden besproken, waarin verschillende zaken moeten worden geregeld.

De term roadmap wordt echter voornamelijk gebruikt in relatie tot reizen of ruimtelijke verplaatsing die een persoon kan maken. Zo wordt de roadmap opgebouwd uit de plaatsen en omgevingen die bezocht zullen worden, de verschillende stops waar de reiziger (s) langs zullen komen. Op deze manier kan op het moment van het maken van de reis een bestelling of een schema van tijden, plaatsen, afstanden en andere gegevens worden opgehaald die het mogelijk maken om tijdens het evenement zelf een beter resultaat en organisatie te bereiken. Routekaarten kunnen met de hand worden gemaakt, hoewel er tegenwoordig tal van computerprogramma's zijn waarmee ze op een geautomatiseerde en veel complexere manier kunnen worden gedaan. Het is belangrijk dat de reizende persoon of personen van tevoren beslissen of die routekaart voor de duur van de reis kan worden gewijzigd.

Routekaarten zijn ook elementen die in veel situaties in het dagelijks leven kunnen worden gebruikt en niet alleen tijdens reizen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor vergaderingen of vergaderingen die specifiek zijn opgezet om verschillende problemen aan te pakken (de routekaart laat u weten welke onderwerpen worden besproken, hoe lang elk onderwerp moet duren, wie er zal spreken, enz.). De routekaart maakt het ook mogelijk om de projecten of taken van een persoon in de toekomst te organiseren, aangezien ideeën, plannen en wensen in de komende jaren langzaam kunnen worden vervuld.