definitie van internationale logistiek

De verkoop en marketing van producten vraagt ​​om een ​​goede kwaliteit, goede service en een concurrerende prijs. Deze elementen zijn echter niet voldoende, aangezien het noodzakelijk is dat er voorafgaand aan de verkoop van een product een organisatie is, dat wil zeggen een logistiek.

Logistiek management richt zich op het behalen van maximale efficiëntie in de supply chain van een product en als dit een exportprojectie heeft, praten we over internationale logistiek.

Transport en douaneprocedures

De logistieke keten heeft een fundamentele pijler: het vervoer van goederen. Het product dat wordt geëxporteerd, moet daarvoor passen met een adequaat transportsysteem. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om de juiste vorm van laden te analyseren (met een laadstier aangepast aan de verschillende containers).

Douaneprocedures zijn even doorslaggevend bij het uitvoeren van een internationale logistieke operatie. De professional die zich met deze activiteit bezighoudt, is de douane-expediteur, die de administratieve voorschriften en wetten die van toepassing zijn op export moet kennen.

Internationale handel

Internationale logistiek is een gebied van internationale handel. Het logistieke proces bij export is gerelateerd aan de zogenaamde INCOTERMS, internationale handelsclausules die worden weerspiegeld in de koop-verkoopcontracten van een product om de verantwoordelijkheid te definiëren in gevallen waarin zich een transport- of douanedocumentatieprobleem voordoet. INCOTERMS raken de exporteur en importeur van een product in een hele reeks aspecten: de levering van goederen, transportmiddelen, betaling van transacties of mogelijke risico's en schade aan de goederen.

Duidelijke regels voor effectieve bedrijfsresultaten

Exportgerichte bedrijven hebben een internationaal logistiek beleid op basis van verschillende aspecten: de behoeften van de klant, het product dat wordt vervaardigd en het soort markt waarop het zich richt.

Normaal gesproken zijn de bedrijven die een product produceren geen specialisten in vraagstukken met betrekking tot logistiek en transport, dus besluiten ze om uitbesteding te geven aan andere bedrijven die gespecialiseerd zijn in deze sector, ook wel bekend als logistieke operatoren (deze bedrijven richten zich op het beheer van transport en douane-activiteiten, zoals evenals de levering van goederen vanuit een mondiaal perspectief).

In die zin is er een fundamenteel aspect in de internationale logistiek: het juiste beheer van de levertijd, aangezien er bij elke commerciële activiteit een verplichting is aangaande levertijden (normaal gesproken gaat een overschrijding van deadlines gepaard met een soort van boete).