definitie van sociale studies

Zoals de naam al aangeeft, zijn sociale studies al die studies, onderzoeken en analyses die worden uitgevoerd over de samenleving, hetzij als geheel, hetzij individueel voor de leden die de samenleving samenstellen. Sociale studies zijn altijd erg nuttig en belangrijk geweest voor de mens omdat ze hem in staat stellen om die verschijnselen te kennen die verband houden met zijn sociale structuren, zijn gedrag, zijn geschiedenis, zijn interesses, enz. Concreet kan het idee van sociale studies op academisch niveau van land tot land verschillen, aangezien er geen eenduidige definitie van dit onderzoeksgebied bestaat. Het is echter gebruikelijk om binnen hetzelfde type studies wetenschappen te groeperen, zoals sociologie, antropologie, geschiedenis, psychologie, onderwijs, rechten, filosofie, religie, economie en zelfs aardrijkskunde, aangezien ze allemaal in meer of mindere mate gerelateerd zijn aan menselijke en sociale inspanningen.

Een van de belangrijkste kenmerken van sociale studies, die het duidelijk onderscheidt van de exacte en natuurwetenschappen, is dat hoewel ze een studiemethode hebben, de antwoorden op de vragen nooit exclusief zijn of deel uitmaken van een eenduidige formule, maar eerder geneigd zijn om lenen zich veel meer voor debat, aangezien er geen eenduidig ​​antwoord of analyse is voor elk fenomeen. De complexiteit van de mens als individu en als onderdeel van een reeks individuen die bekend staan ​​als de samenleving, zorgt ervoor dat een sociaal fenomeen nooit kan worden begrepen in wiskundige, lineaire en exclusieve termen.

Maatschappelijke studies hebben dus een obstakel, aangezien de mogelijke antwoorden op een enkele vraag oneindig kunnen zijn. Sociale studies moeten dan uitgebreider zijn (in de zin van meer mogelijkheden begrijpen) dan exacte analysesystemen en niet beperkt blijven tot een enkel antwoord, maar bedenken dat de verschillende verschijnselen, gebeurtenissen of situaties waaruit een samenleving bestaat het resultaat zijn van een complex systeem. van culturele, politieke, economische, sociale, ecologische interacties, enz.