definitie van onuitsprekelijk

Onder onuitsprekelijk wordt verstaan ​​die persoon, situatie, omstandigheid of handeling waarvan de definitie niet mogelijk is door middel van woorden.

Het gebruik van het onuitsprekelijke bijvoeglijk naamwoord is meestal enigszins diffuus en wordt in een groot aantal situaties toegepast. Het kan zowel worden gebruikt om te spreken van de intensiteit van een gevoel waarvan de grootsheid de woorden niet kunnen uitdrukken als om het te hebben over mensen wier kenmerken zo bijzonder zijn dat het niet mogelijk is om ze op enigerlei wijze te classificeren.

Het komt van het Latijnse woord "Ineffabilis" -"Dat kan niet in woorden worden uitgedrukt"

Synoniemen van onuitsprekelijk

Hoewel de definitie van onuitsprekelijk zeer specifiek is in zijn betekenis, kan dit bijvoeglijk naamwoord worden gebruikt met de bedoeling heel verschillende dingen uit te drukken.

Naast gevallen zoals die al zijn genoemd, kan onuitsprekelijk worden gebruikt met vele andere betekenissen. Om de onmogelijkheid om iets in woorden te beschrijven uit te drukken, hebben andere bijvoeglijke naamwoorden zoals onuitsprekelijk, onbeschrijfelijk of onverklaarbaar de voorkeur, en daarom is het, wanneer het met deze bedoeling gebruikt, in onbruik geraakt.

Het wordt echter gebruikt om de grootsheid van iets in de hoogste mate te benadrukken. Het kan dus worden gebruikt met de betekenis van wonderbaarlijk, schitterend of buitengewoon, wat impliceert dat iets van zo'n omvang is dat woorden onvoldoende zijn om het te beschrijven.

Een van de meest voorkomende toepassingen is als synoniem voor uniek of origineel. Als een persoon zo anders en speciaal is dat hij alle bekende schema's overtreedt, is het heel gebruikelijk om het adjectief "onuitsprekelijk" toe te passen. Daarom kan het worden beschouwd als een alternatief voor bijvoeglijke naamwoorden zoals "vreemd" en "niet te classificeren".

Ook in de religieuze of mystieke sfeer wordt dit woord voornamelijk gebruikt om te verwijzen naar de liefde van God, een gevoel dat als onuitsprekelijk wordt beschouwd omdat het verder gaat dan wat de mens kan begrijpen. Daarom, als het niet kan worden begrepen, kan het nauwelijks worden verklaard.

Op het gebied van emoties wordt het gebruik van onuitsprekelijk geassocieerd met een overtreffende trap ervan. Een onuitsprekelijke angst is dus een angst die zo extreem is dat het onmogelijk te beschrijven is als je zoiets niet hebt gevoeld. En dit gebruik is geldig voor elke emotie die de persoon zo overweldigt dat het onmogelijk is om de intensiteit ervan op een minimaal nauwe manier uit te drukken.

Foto's: iStock - vgajic / Wavebreakmedia