definitie van interactief

De term interactief duidt alles aan dat door interactie komt of verloopt.

Door interactie wordt het aangewezen op die actie die op een wederkerige manier wordt uitgeoefend tussen twee of meer subjecten, objecten, agenten, krachten of functies..

Ondertussen is het concept van interactie een concept dat veel wordt gebruikt op verschillende gebieden, zoals communicatie, computers, natuurkunde, multimedia-ontwerp en industrieel ontwerp.

Bovendien, Met de term interactief, in computergebruik, duidt het dat programma aan waardoor een interactie, door middel van dialoog, tussen een computer en een gebruiker is toegestaan.

Menselijke communicatie is het meest basale en eenvoudigste voorbeeld van interactiviteit, maar aan de andere kant is het woord interactief nauw verbonden met die relatie die tot stand is gebracht tussen de mens en een machine en die het eerste mogelijk maakt, na een reeks voorwaarden en overeenkomsten, om bepaalde doelen te bereiken met deze manipulatie die het uitoefent, omdat in wezen interactieve technologieën de gevolgen van onze acties en onze beslissingen zullen weerspiegelen.

Op dit moment is deze relatie tussen subject en machine meer dan gebruikelijk en frequent, omdat het interactieve kan worden gemanifesteerd door het spelen van een computerspel, of door de selectie van de film die we rechtstreeks willen zien vanaf het apparaat dat ons het kabelbedrijf levert. , alsof we ons ter plaatse in een videoclub bevinden.