definitie van binnenlandse handel

In onze taal noemen we as handel Op dat economische activiteit die vrij wordt ontwikkeld in opdracht van de aan- en verkoopmarkt en waarbij grondstoffen, materialen, producten, diensten worden uitgewisseld tussen individuen of bedrijven om deze te consumeren, te verkopen of om te zetten in andere producten, naast andere alternatieven.

Bij deze ruil gaat het doorgaans om de levering van een vaste waarde in ruil voor het materiaal of product in kwestie.

Ondertussen heet het zakenman de persoon die zich beroepsmatig bezighoudt met de handelsactiviteit.

Uit het voorgaande volgt dan dat handel een beroep is waarvan zowel de zakenman als het land waarin hij woont er economische voordelen uit halen.

Inmiddels zijn er verschillende soorten commercie en een daarvan is precies het concept dat ons bezighoudt, de Binnenlandse handel​Dit soort handel zal er een zijn Het wordt uitgevoerd tussen ondernemers, handelaars, die in hetzelfde land wonen en die daarom dezelfde jurisprudentie gebruiken in handelszaken.

Binnen de interne handel kunnen we een soort interne handel vinden die op lokaal niveau wordt uitgevoerd, dat wil zeggen, die wordt onderhouden door kooplieden die de activiteit in dezelfde plaats uitoefenen; en aan de andere kant kunnen we nationale binnenlandse handel tegenkomen, dat wil zeggen, een handel waarin een handelaar uit een provincie in het noorden van een land verkoopt aan een andere collega of consument die in een provincie in het zuiden van het land woont.

Opgemerkt moet worden dat de binnenlandse handel de in tegenstelling tot internationale of buitenlandse handel, die daarentegen wordt gekenmerkt door de commerciële uitwisseling van goederen of diensten tussen landen of tussen bedrijven of individuen die niet op dezelfde geografische locatie wonen.

Handel is een activiteit die de mens sinds de oudheid heeft ontwikkeld, in het stadium Neolithicum begon aanwezig te zijn onder de mensen toen ze overtollige goederen begonnen te hebben en tegelijkertijd begonnen ze andere nodig te hebben die ze niet hadden en die een buurman wel bezat, en toen vond er ruilhandel of uitwisseling plaats.