definitie van encyclopedie

Encyclopedie was een filosofische stroming onder leiding van Denis Diderot en Jean d'Alembert. Deze encyclopedie had het pedagogische doel om kennis over te dragen, kennis te waarderen als een noodzakelijk middel om het licht van de rede te bereiken, een kanaal waardoor echte kennis kan worden verkregen. De reden is het juiste kanaal om een ‚Äč‚Äčeinde te maken aan vormen van valse kennis, zoals bijgeloof.

Bevorder kennis als een noodzakelijk goed om de samenleving te stimuleren de moderniteit te veroveren. Dat wil zeggen: kennis is de basis van sociale vooruitgang. Via de Encyclopedia worden in verband met dit punt ook democratische stellingen verdedigd en worden de zwakheden van de bestaande orde bekritiseerd.

De Encyclopedia baseert haar onderzoek naar vrijheid vanuit een viervoudig perspectief: denken, onderzoek en religie.

Basis van encyclopedie

De Verlichting beschouwt kennis als een democratisch goed, dat wil zeggen als een erfenis die voor iedereen beschikbaar zou moeten zijn, in plaats van kennis om te zetten in een elitair goed dat slechts voor enkelen beschikbaar is.

Deze in Frankrijk geproduceerde encyclopedie was bedoeld om kennis onder een rationeel criterium te organiseren. De belangrijkste ideeën worden weerspiegeld in deze encyclopedie. Wetenschap bijvoorbeeld altijd als basis voor sociale vooruitgang. De natuurlijke orde als middel om aards geluk te bereiken. Tot 150 mensen met verschillende profielen werkten aan dit werk: theologen, kunstenaars, filosofen, wetenschappers, magistraten en ambachtslieden.

Dit belangrijke werk bestond uit 28 delen. De 18e eeuw is de geschiedenis ingegaan als het tijdperk van de verlichting. Door kennis te prijzen als een noodzakelijk middel voor menselijke ontwikkeling.

Auteurs van de encyclopedie

De auteurs van de Encyclopedia stonden bekend als Encyclopedisten die met hun werk een grote invloed hadden op de politiek van die tijd. De encyclopedist Jean-Baptiste le Rond d'Alembert was een expert die gespecialiseerde publicaties maakte in de wetenschap: astronomie, wiskunde en natuurkunde. Samen met Diderot regisseerde hij dit werk waarvan de naam nog steeds een verwijzing is om zelfs vandaag de dag naar dit soort werk te verwijzen: encyclopedie.

Voltaire is de bekendste filosoof in de Encyclopedia. Hij verdedigde de vrijheid van meningsuiting en geloof. Deze auteur beschouwt individuele vrijheid als een fundamentele pijler van ontwikkeling.

Rousseau was van mening dat privébezit de oorzaak was van ongelijkheid tussen mensen. Daarom was dit een van de oorzaken van ongeluk.

Foto's: Fotolia - Yannik Labbe / Archivaris