definitie van stedenbouw

De term stedenbouw is er een die wordt gebruikt om te verwijzen naar de praktijk waarmee een stad wordt gepland, gepland en georganiseerd.

Discipline die zich bezighoudt met de planning en organisatie van een stad om haar inwoners een goede kwaliteit van leven te bieden

Het omvat een reeks kennis en activiteiten die worden toegepast op de planning, ontwikkeling en verbouwing van stedelijke centra om de levenskwaliteit van de bewoners van deze plaatsen te verbeteren.

Stedenbouw bestudeert steden, houdt rekening met het soort en de hoeveelheid bevolking en de behoeften van hun inwoners volgens het gebruik en de gebruiken in de verschillende sectoren zoals: industrie, wonen, handel, recreatie, dienstverlening, communicatieroutes.

U kunt een originele lay-out maken of hervormingen toepassen op de reeds bestaande lay-out.

In dit laatste punt moeten we zeggen dat wanneer steden hun toestroom van inwoners vergroten, het essentieel is om na te denken over het aanbrengen van veranderingen, omdat de oorspronkelijke infrastructuur natuurlijk is ontworpen voor een kleiner aantal mensen.

In veel moderne steden worden deze noodzakelijke aanpassingen toegepast om de levenskwaliteit te verhogen en zonder twijfel zijn ze zeer gunstig voor de bewoners, zowel wat betreft huisvesting als circulatie, waarbij beide aspecten altijd worden verbeterd.

Stedenbouw of stedelijkheid dienen zowel vanaf het begin of vanaf het moment dat een stad wordt gesticht als door de geschiedenis heen, wanneer veranderingen, verbeteringen of innovaties in de ruimte moeten worden doorgevoerd.

Een complexe taak die de inbreng van andere disciplines vereist

Hoewel het eenvoudig lijkt, is het uitvoeren van de stedelijkheid of stedenbouw van een stad niet gemakkelijk en hangt het niet alleen af ​​van elementen van schoonheid of goede smaak, maar moet ook rekening worden gehouden met een groot aantal omstandigheden, variërend van weer tot milieukwesties. Land, economisch, politiek, doorvoer, etc.

Met andere woorden, elke wijziging die in een stad moet worden aangebracht, houdt zeer duidelijke en veilige overwegingen in.

Aan de andere kant is stedenbouw een discipline die in nauwe wisselwerking staat met andere wetenschappen, zoals architectuur, techniek, sociologie, aardrijkskunde en geschiedenis.

Uit al deze zaken trekt en put hij informatie om zijn werk te verbeteren.

Omdat om een ​​stad te plannen die werkt en beantwoordt aan de behoeften van de inwoners, het belangrijk is om kennis te hebben over de bouw, de eisen van de mensen, de technieken die er al dan niet uit voortkwamen, deze te vermijden of te vernieuwen, en rekening te houden met de eigenschappen van de bodem, het klimaat en het geld dat beschikbaar is om de werkzaamheden uit te voeren.

Bij dit alles moeten we rekening houden met de zorg voor het milieu, dat wil zeggen, bij de planning moet deze duurzaam zijn en vooral de natuurlijke omgeving beschermen.

Aangenomen wordt dat de geschiedenis van de stedenbouw als zodanig ontstond met de stichting van steden door de Romeinen in de tijd van het rijk.

Dit is zo omdat de Romeinen een model van de stad namen en het later aan alle veroverde regio's oplegden.

Dit type stad was er een waarin altijd plaats was voor een openbaar plein en waarin de straten bij voorkeur een geordend raster moesten volgen.

Later zou dit model zich over Europa verspreiden totdat het zelfs Amerika bereikte door de Spanjaarden en hun steden die na de verovering waren gesticht.

Onthoud dat in het Latijn de term urbs betekent stad.

Momenteel is stedenbouw in hoge mate verbonden met architectuur, aangezien het verband houdt met de constructie van open of gesloten ruimtes volgens de mogelijkheden en behoeften van de ruimte.

Stedelijke planning houdt zich bezig met het beslissen welk type transportroutes, welke open ruimtes, stedelijke complexen, woonwijken, monumenten, enz. er kan op elke plaats zijn.

Vaak kunnen de marsen en tegenmarsen in de stadsplanning een stad aanzienlijk doen veranderen van profiel volgens de modernste theorieën, terwijl in andere gevallen stadsplanning zich voornamelijk bezighoudt met het behoud van die oudere gebouwen of constructies, het oprichten van alles eromheen, geleid door deze regel. .

Het belang van stedenbouw is zodanig dat het zelfs een dag heeft waarop het het herdenkt, op 8 november van elk jaar viert de wereld stedenbouw over de hele wereld.