relevantie - definitie, concept en wat het is

Er wordt gezegd dat een gebeurtenis relevant is wanneer deze om de een of andere reden als belangrijk wordt beschouwd. Het concept van relevantie is evenzeer van toepassing op mensen die worden erkend voor een bepaalde verdienste of voor hun prestige. Evenzo is het een term met een subjectieve en een objectieve dimensie.

Relevantie vanuit een persoonlijk perspectief

Elk individu heeft zijn persoonlijke prioriteiten en zijn eigen waardenschaal. Dit impliceert dat wat voor de een relevant is, voor de ander niet relevant kan zijn. Zeggen dat iets voor ons relevant lijkt, is een manier om aan te geven dat het een bijzondere rang voor ons heeft. De meeste mensen zijn het echter eens over het idee om een ​​reeks aspecten van het leven als belangrijk te waarderen: gezondheid, economische stabiliteit en affectiviteit (de klassieke formule van gezondheid, geld en liefde).

Relevante historische gebeurtenissen

Bepaalde historische feiten worden gewaardeerd als relevant vanuit een objectief oogpunt. Er zijn dus feiten die een onbetwistbare invloed hebben op de gang van zaken. Niemand twijfelt eraan dat in de recente geschiedenis van de mensheid sommige episodes dit kenmerk hebben: de Koude Oorlog, de komst van de mens op de maan, de val van de Berlijnse muur of 9/11 in New York in 2001. Het is niet nodig om te bewijzen hun relevantie, aangezien het duidelijk is dat dit episodes zijn die een tijdperk hebben gemarkeerd en die historische feiten zijn geworden die in geschiedenisboeken worden bestudeerd.

Beschouwingen over het idee van relevantie

Elke culturele traditie heeft zijn eigen definitie van wat wel of niet relevant is. Voor een Amazone-stam die geïsoleerd van de wereld leeft, is 9/11 of de komst van de mens op de maan niet relevant. Dit herinnert ons eraan dat het belang van gebeurtenissen relatief is.

Het is niet altijd duidelijk dat iets relevant is of niet. In die zin kan een wetenschappelijk onderzoek onopgemerkt blijven door de overgrote meerderheid van de individuen, maar uiteindelijk een zaak van levensbelang worden.

Op de een of andere manier is de figuur van de historicus degene die de relevantie van sommige feiten bepaalt. In het onderzoeksproces kan dus een stukje informatie dat in eerste instantie niet relevant is, erg belangrijk worden.

Met enige regelmaat blijft wat relevant is verborgen en wordt er meer aandacht besteed aan wat op een gegeven moment modieus wordt. Om iets als relevant te bestempelen, moet een bepaalde tijd verstrijken. Wat vluchtig, kortstondig of een eenvoudige trend is, wordt relatief gemakkelijk vergeten, maar hetzelfde is niet het geval met wat echt belangrijk is.

Foto: iStock - BakiBG