definitie van compensatie

Het woord compensatie is een woord dat veel wordt gebruikt op het gebied van economie en financiën, maar ook in het bedrijfsleven, omdat het betekent om aan een partij of persoon iets terug te geven dat verschuldigd is of op zijn minst die schuld gelijk te stellen aan iets anders of waarde. Het woord compensatie (van het werkwoord compenseren) betekent echter in feite egaliseren, iets egaliseren waarvoor het in veel verschillende ruimtes en omgevingen kan worden gebruikt, zoals wanneer wordt gezegd dat het bedoeld is om de ontoereikende resultaten van een medicinale studeren door het gebruik van een medicijn om ze in evenwicht te brengen.

Zoals gezegd, betekent het woord compenseren iets dat uit balans is gelijk te stellen of gelijk te stellen. Deze onbalans veronderstelt dat een van de twee bij de zaak betrokken partijen beschadigd of verkleind is en daarom door middel van directe actie moet worden verholpen. Dit kan dan worden toegepast op tal van situaties en omstandigheden waarin deze onbalans van nature wordt gegenereerd, bijvoorbeeld wanneer een persoon een fout maakt en deze compenseert door zich te verontschuldigen of door werk te verrichten ten behoeve van een ander.

De term compensatie komt veel voor als het gaat om economische of financiële transacties. Het maken van compensatie is dus duidelijk de handeling van iemand die gehandicapt is een manier geven om de ander in evenwicht te brengen of gelijk te maken. Compensatie is gebruikelijk als er situaties zijn zoals wanneer iemand geld leent aan een ander en dan moet worden gecompenseerd door de persoon die het geld heeft ontvangen, zodat er geen schulden of tekorten zijn. Compensatie kan ook op een meer abstract niveau worden gegeven als we het hebben over winst en verlies van een bedrijf: bijvoorbeeld als er wordt gezegd dat de verliezen of investeringen van een maand erg hoog waren, maar het werd gecompenseerd met zeer goede winsten.