definitie van cultuur

Cultuur is de reeks vormen en uitdrukkingen die een bepaalde samenleving in de loop van de tijd zullen kenmerken.​Onder de reeks vormen en uitdrukkingen wordt verstaan ​​en omvat de gewoonten, overtuigingen, gangbare praktijken, regels, normen, codes, kleding, religie, rituelen en manieren van zijn die overheersen in de gewone mensen die het integreren​De term cultuur heeft een zeer brede betekenis en met meerdere betekenissen. Hetzelfde gebeurt met woorden als wetenschap, kennis of geloof, specifieke woorden met verschillende evaluaties en betekenissen.

Door het woord cultuur te noemen, verwijst men naar een brede set van kennis die naar een specifiek vakgebied verwijst. We kunnen van cultuur spreken vanuit een persoonlijke, vakbonds- of collectieve benadering en ook als een idee dat verwijst naar een globaliteit van waarden die door een gemeenschap worden gedeeld.

We zeggen dat een individu een brede cultuur heeft als hij diverse kennis manifesteert in zeer uiteenlopende onderwerpen: sport, literatuur, rechten of geneeskunde.

De verscheidenheid aan culturen, evenals het gevarieerde universum van vormen en uitdrukkingen dat ze vertegenwoordigen, wordt voornamelijk bestudeerd in disciplines als sociologie en antropologie. Om met een voorbeeld te illustreren wat we hierboven bespraken, is de viering die plaatsvindt na het behalen van een voetbalkampioenschap meestal een van de meest waargenomen rituelen in verschillende Latijnse en Europese culturen.

Als het begrip cultuur wordt gebruikt binnen een beroep (laten we zeggen geneeskunde als voorbeeld), zouden we het hebben over medische cultuur, dat wil zeggen, de verzameling kennis, methoden en vocabulaire die kenmerkend zijn voor deze professionele activiteit.

In de context van een gemeenschap van mensen wordt cultuur in zeer algemene zin toegepast, met vermelding van de ideeën, waarden, overtuigingen en tradities waaruit het bestaat. Dit is wat er gebeurt als we verwijzen naar de Romeinse, Griekse of Scandinavische cultuur.

In algemene zin is cultuur geen voltooide realiteit, maar volledig dynamisch en veranderlijk. In de westerse cultuur verandert het geheel van elementen in de loop van de tijd, waardoor het fenomeen van fusie tussen culturen ontstaat. Dit fenomeen komt veel voor en doet zich voor wanneer twee benaderingen of culturele visies met elkaar in verband staan ​​(laten we denken aan het Oosten en het Westen), waardoor een synthese ontstaat tussen de twee wereldbeelden.

Wat betreft de oorsprong van het woord en als gevolg ook van het gebruik dat aan de term zal worden gegeven, gaat het min of meer terug tot de middeleeuwen, toen het werd gebruikt om te verwijzen naar de teelt van land en vee, aangezien het komt van de Latijnse cultus die zorg voor de velden en het vee betekent, terwijl, wanneer het al in de 18e eeuw of Eeuw van Verlichting is, zoals het ook wordt genoemd, in velen een diepe roeping voor het cultiveren van het denken zal worden geboren, onmiddellijk zal de term veranderen in de figuurlijke betekenis van het cultiveren van de geest.

Cultuur heeft zijn eigen plaatsen; centra of instellingen waar het plaatsvindt. Musea, scholen of bibliotheken zijn plaatsen die gespecialiseerd zijn in cultuur, waar mensen leren en oefenen om een ​​bepaald kennisniveau te bereiken.

De waarde en het belang van cultuur staat buiten kijf. Er is een wereldwijde consensus over de relevantie ervan. Als een stad veel analfabetisme heeft of een gebrek aan scholen heeft, is er in feite een duidelijk sociaal probleem. De afwezigheid van kennis of de armoede daarvan wordt onwetendheid genoemd. De grens tussen de twee is moeilijk vast te stellen, omdat het een subjectieve beoordeling vereist die onderwerp is van discussie en discussie.

Cultuur heeft een eenvoudige en alledaagse uitstraling als het populair is in de natuur. En het vereist een hoger niveau als het een gespecialiseerde cultuur is. Van cultuur kan in ieder geval niet worden afgezien, we leven erin.