definitie van onderstrepen

Onderstrepen is een van de technieken die door veel mensen wordt gebruikt die bij het bestuderen van een tekst met een opvallende kleur de delen ervan markeren die de belangrijkste ideeën bevatten. Door deze hoofdideeën te onderstrepen en duidelijk te onderscheiden van de secundaire ideeën, kan de persoon de aanbevolen inhoud visualiseren. Onderstrepen is de fase voorafgaand aan de realisatie van een schets of een conceptuele kaart van een studieonderwerp. Daarnaast wordt onderstrepen ook gedaan na meerdere lezingen van de tekst.

Markeer delen van een tekst

Deze metingen geven een begrip dat onderstreping met een criterium mogelijk maakt. Om te onderstrepen, kunt u een lijn onder een woord of zin tekenen met een potlood (dit is effectief voor het wissen en aanbrengen van wijzigingen), een pen of een gekleurde stift.

Het wordt aanbevolen dat de kleur van de pen die wordt gebruikt om te onderstrepen niet dezelfde is als de lettertoon van de tekst, om beide aspecten duidelijker te kunnen onderscheiden dankzij het contrast. De oefening van het onderstrepen van een tekst levert een belangrijke tijdsbesparing op om de inhoud van een onderwerp te kunnen beoordelen door alleen de in kleur geselecteerde delen te raadplegen.

Benadruk een idee

Een spreker die een conferentie houdt, kan ook de techniek gebruiken om sommige woorden in zijn toespraak te onderstrepen om sommige woorden meer te benadrukken dan andere, op een bepaald moment te pauzeren of een specifiek aspect te beïnvloeden. In de gesproken context betekent het onderstrepen van een idee juist het benadrukken, beïnvloeden en kwalificeren van dit aspect om het beter uit te kunnen leggen aan de gesprekspartner.

Iemand die een standpunt onderstreept wanneer hij spreekt, is omdat hij zichzelf verstaanbaar wil maken en ook omdat hij laat zien dat dit standpunt belangrijk is. Dit type kwalificatie komt veel voor in dialoogcontexten, bijvoorbeeld een televisiediscussie, een werkvergadering of ook in een blog waar lezers ook hun eigen waardering kunnen geven in de vorm van een opmerking.

De beste manier om een ​​idee te onderstrepen, is door goede argumenten en redeneringen te gebruiken die ten grondslag liggen aan het uitgedrukte idee.

Foto's: iStock - Marrypopins / SrdjanPav