definitie van conceptualiseren

Het kennisproces laat een rationeel proces zien waarin de oefening van het conceptualiseren van de informatie erg belangrijk is. Door dit proces assimileren we de werkelijkheid met onze kennis. We hanteren voortdurend mentale concepten, ideeën die verwijzen naar de werkelijkheid.

De essentie van kennis is intentionaliteit, zoals uitgelegd door de filosoof Thomas van Aquino, dat wil zeggen, elk mentaal concept verwijst naar een object of een echt idee. De oefening van conceptualiseren houdt in dat u uw eigen idee over een specifiek onderwerp ontwikkelt. Deze mentale oefening toont het doel dat een persoon heeft om een ​​specifieke realiteit te begrijpen.

Assimileer informatie

Door de concepten te internaliseren, is het gemakkelijker om een ​​verhaal te assimileren. We conceptualiseren informatie constant, maar misschien worden we ons er meer van bewust wanneer we nieuwe informatie analyseren of een onderwerp ingaan dat we niet kennen. Wanneer iemand bijvoorbeeld een presentatie over psychologie bijwoont en aantekeningen maakt met betrekking tot enkele ideeën van de spreker, geeft hij een beeld van wat hij hoort.

Vanuit het oogpunt van leren zijn er studietechnieken die vooral geschikt zijn om specifieke informatie te conceptualiseren, omdat ze een middel zijn om de gegevens in een kortere tijd efficiënter te assimileren. Een schets is bijvoorbeeld een middel dat het mogelijk maakt een studieonderwerp te conceptualiseren met een algemeen idee ervan. Door het schema is het ook mogelijk om van het algemene naar het bijzondere en van het bijzondere naar het universele te gaan. Evenzo is brainstormen ook een interessante dynamiek.

Wanneer we de werkelijkheid conceptualiseren, bewegen we ons op het vlak van abstractie, dat wil zeggen, we hebben een algemeen idee van iets. De conceptualisering toont de mentale representatie van de werkelijkheid. Daarom is de ware essentie van concepten hun verband met wat ze vertegenwoordigen.

De logica van conceptualisering

In de filosofische context is er een filosofisch onderwerp dat vooral belangrijk is om het proces van conceptualisering te analyseren door middel van de studie van redenering: logica. De conceptualisering laat toe om de basis te leggen voor een theoretisch kader. Elke persoon voert zijn conceptualiseringsproces uit door zijn eigen ervaring, daarom kan deze redenering ook abstract zijn.

Foto's: iStock - Christopher Futcher / RyanJLane