definitie van menselijke diversiteit

Het concept van diversiteit impliceert tegelijkertijd variatie en verschil, dat wil zeggen, de overvloed aan verschillende dingen. Terwijl het concept van mens verwijst naar alles die eigen zijn of verband houden met de mensheid, of als dat niet lukt voor de mens.

Bijvoorbeeld de menselijke diversiteit is een concept waarmee we de variëteit die bestaat binnen de menselijke categorie.

Elk mens heeft kenmerken die hij deelt met de rest van de mannen, dat wil zeggen met de rest van degenen die tot de menselijke soort behoren, maar elke persoon heeft een reeks kenmerken, capaciteiten en speciale disposities die het uniek en onderscheidt het van de rest van de soort.

Er moet zelfs worden opgemerkt dat zelfs tweelingbroers die hen a priori als identiek beschouwen, dat natuurlijk niet zijn, en dat ze zowel fysieke, psychologische als emotionele kenmerken hebben die hen onderscheiden.

Aan de andere kant verschillen mensen ook van elkaar op basis van onder meer de plaats waar ze wonen, de gebruiken en de voorouders die ze hebben gehad.

Het is bekend als variabiliteit op de reeks kenmerken die de ene persoon van de andere onderscheiden. Onder de fysieke verschillen vinden we onder andere de kleur van de huid, ogen, haar.

Alle levende organismen die op planeet aarde rondzwermen, zijn ingedeeld in vijf koninkrijken, waarbij de mens de meest ontwikkelde en complexe zoogdiersoort is. Deze zijn op hun beurt weer onderverdeeld in categorieën, op basis van meer algemene en individuele kenmerken.

De taxonomische categorieën, zoals ze worden genoemd, waartoe de mens behoort zijn: dierenrijk (dit brengt hem ertoe eigenschappen te delen met andere dieren); Afdeling: chordate (omdat het een wervelkolom heeft); klasse: zoogdier (door de aanwezigheid van haren en de productie van melk wanneer het nodig is om hun nakomelingen te voeden); bestellen: primaat; familie: hominidae (deze familie omvat de prehistorische en moderne mens); geslacht: homo; Y soorten: sapiens (wat verwijst naar denken, vanwege het meest opvallende kenmerk, dat is redeneren).