gebeurtenis definitie

De term 'gebeurtenis' verwijst naar een gebeurtenis of feit dat plotseling plaatsvindt en die wordt gegenereerd door specifieke oorzaken, terwijl het tegelijkertijd gevolgen en daaruit voortvloeiende gerelateerde gebeurtenissen genereert. Een combinatie van gebeurtenissen die allemaal met elkaar verbonden zijn, resulteert in geweldige processen die door verschillende wetenschappen worden bestudeerd op basis van hun interesse. Bijvoorbeeld een reeks biologische gebeurtenissen, klimatologische gebeurtenissen, historische gebeurtenissen en zelfs gebeurtenissen in het leven van een bepaald individu.

Het evenement veronderstelt altijd een pauze met eerdere evenementen, zelfs als zo'n pauze klein of zelfs onzichtbaar is in de hele gang van zaken. Een gebeurtenis is ook een bijzonder en specifiek feit dat, hoewel het overeenkomsten kan vertonen met andere gebeurtenissen, altijd fungeert als een ondeelbaar element waarvan de oorzaken en gevolgen uniek en onherhaalbaar zijn.

Over het algemeen houdt het begrip gebeurtenis verband met opvallende of ongebruikelijke gebeurtenissen, die niet in overeenstemming zijn met de algemene ontwikkeling van gebeurtenissen, maar zonder twijfel kan elk feit, gebeurtenis of element een gebeurtenis op zich zijn, ondanks dat deze onopgemerkt blijft.

Voor de geschiedenis is de gebeurtenis de basis van haar studie. De geschiedenis neemt haar toevlucht tot de analyse van gebeurtenissen en gebeurtenissen uit het verleden door de oorzaken die deze hebben veroorzaakt, maar ook door de gevolgen die dergelijke gebeurtenissen in de toekomst hebben geprojecteerd. Een historische gebeurtenis is elke gebeurtenis die deel uitmaakte van een grotere reeks gebeurtenissen en die heeft bijgedragen aan de daaropvolgende historische ontwikkeling. Het is belangrijk om duidelijk te maken dat een gebeurtenis altijd een definieerbaar feit is en, in het geval van geschiedenis, minimaal tijdelijk lokaliseerbaar is. Dit in tegenstelling tot grote historische processen die langetermijngebeurtenissen zijn en niet precies kunnen worden gedateerd.

In die zin kan alles worden opgevat als een historische gebeurtenis zolang het in het verleden heeft plaatsgevonden, maar normaal gesproken wordt de term toegepast op die opmerkelijke gebeurtenissen die de gang van zaken in de geschiedenis veranderen, bijvoorbeeld de aanslag van 11 september 2001. , de val van de Berlijnse muur, de moord op JF Kennedy en vele anderen.