definitie van kunsteducatie

Onderwijzen en leren van de verschillende kunstmodaliteiten

Het concept van kunstonderwijs duidt op onderwijsgebied het onderwijzen en het daaruit voortvloeiende leren door de studenten aan van de verschillende kunstvormen waaronder we moeten opnemen: beeldende kunst of schilderkunst, muziek en lichaamsuitdrukking.

Inbegrepen bij basistraining

Vanaf de initiële school en vervolgens de basis- en verplichte opleiding, lager en secundair, bieden ze een artistieke vorming aan binnen hun programma's. De studenten worden geconfronteerd met specifieke vakken van schilderen en tekenen en ook van muziek waarin ze de basisprincipes daarvan, de geschiedenis en natuurlijk zullen worden aangemoedigd in de praktijk.

In het specifieke geval van schilderen en tekenen stelt de docent de student voor om zich te manifesteren door persoonlijke creaties te maken die normaal gesproken gericht zijn op een specifiek thema.

En in het geval van muziek is het gebruikelijk dat de muziekleraar naast theoretisch leren de studenten leert een muziekinstrument te interpreteren, waarbij de blokfluit het meest terugkerend is, vooral vanwege de eenvoud die de overdracht ervan naar de klas met zich meebrengt.

Helpt emotionele zorgen te kanaliseren en draagt ​​bij aan de culturele ontwikkeling van de student

Opgemerkt moet worden dat kunstonderwijs zeer relevant is in de algemene opleiding, omdat het enerzijds de persoon zal helpen zijn zorgen te kanaliseren door middel van artistieke expressie, op de manier die hij kiest, zoals muziek, schilderen, lichamelijk, onder andere. En aan de andere kant zal leren in deze zin bijdragen aan de culturele en intellectuele ontwikkeling van de student.

Omdat het belangrijkste idee van kunsteducatie is dat studenten in elk geval de bijbehorende kennis en vaardigheden verwerven.

Een manier om artistieke neigingen vroegtijdig te ontdekken, ondeugden af ​​te weren en de communicatie met anderen te verbeteren

Ook in het kunstonderwijs zal de student zijn capaciteiten en potentieel kunnen identificeren bij het ontwikkelen van deze of gene kunst. Veel studenten ontdekken in dit vak juist hun passie voor bijvoorbeeld schilderen, muziek of lichaamsuitdrukking.

Evenmin kunnen we negeren of negeren dat, naast fysieke activiteit en sport, jonge mensen helpen weg te blijven van ondeugden, ook kan artistieke expressie een goed roer worden bij het bestellen van jonge mensen en hen ook weghouden van slechte gewoonten.

En om nog maar te zwijgen van het belang dat dit type expressie heeft bij interactie en communicatie met anderen. Het vergemakkelijkt het ongetwijfeld, aangezien jezelf uitdrukken altijd ontremt.