definitie van operatiekamer

Is genaamd operatiekamer Op dat kamer of kamer die zich in sanatoria, ziekenhuizen of gezondheidscentra bevindt en die speciaal is uitgerust voor het uitvoeren van chirurgische ingrepen aan die patiënten die erom vragen​Evenzo kunnen in de operatiekamer andere aanverwante werkzaamheden worden ontplooid, zoals: het toedienen van anesthesie, een reanimatieactie, onder andere om vervolgens de eerder genoemde chirurgische ingreep te kunnen uitvoeren.

Het basisdoel dat een operatiekamer voorstelt, is om ongeacht de omstandigheid te voldoen, dat wil zeggen, het moet artsen en patiënten een geschikte en voorbereide context bieden, zowel voor de ontwikkeling van geplande operaties als voor die noodgevallen waarin er geen tijd is. om iets voor te bereiden, maar om bijvoorbeeld direct in actie te komen om iemands leven te redden.

Met betrekking tot de eisen en voorwaarden waaraan een operatiekamer moet voldoen om zijn missie naar tevredenheid te vervullen, zijn dit: het moet een gesloten ruimte zijn; Het moet zich op een plaats bevinden die onafhankelijk is van de rest van de medische instelling, hoewel in de buurt van gevoelige gebieden zoals eerste hulp, bloedbank, laboratorium voor klinische analyse, apotheek​de circulatie van mensen moet minimaal zijn, het mag alleen toegang geven tot de patiënt, tot het interdisciplinaire team dat gewoonlijk bij een operatie werkt: chirurg, anesthesist, radioloog, gastro-enteroloog, operatiekamerverpleegkundige, verpleegassistent, ordelijk, chirurgisch instrumenter, onder anderen ; en netheid en streven om een ​​nulgraad van besmetting te bereiken is een andere sine quanom conditie die in acht moet worden genomen in de operatiekamer en de aangrenzende kamers die zijn aangebouwd (kleedkamers, kantoren); Dit wordt bereikt door de toegang van mensen tot wat nodig is te beperken, meerdere keren per dag een grondige reiniging en desinfectie uit te voeren en al het afvalmateriaal te verwijderen.