definitie van nationale cultuur

Het concept van nationale cultuur is zeer complex en interessant en kan niet alleen betrekking hebben op politieke, maar ook op sociale, culturele, historische en antropologische aspecten van een gemeenschap. De kwestie van de nationale cultuur heeft te maken met het creëren van een identiteit en een gevoel van verbondenheid die alle leden van een samenleving verenigt op basis van bepaalde gemakkelijk herkenbare symbolen of elementen.

De kwestie van de natie, de nationale cultuur en de nationale identiteit is een vrij recent fenomeen als we er rekening mee houden dat het concept van de natie zoals we dat vandaag de dag begrijpen, ontstond in de negentiende eeuw. In die zin zou het pas na de Franse Revolutie duren voordat de territoria van de wereld dat idee begonnen te krijgen van een superieure entiteit waarmee alle leden van de gemeenschap verenigd zijn en dat wordt vertegenwoordigd door eindeloze symbolen, formules, tradities en manieren van denken.

De nationale cultuur is dan het raamwerk waarin al deze voorstellingen aanwezig zijn, of ze nu concreet zijn (zoals een typisch voedsel uit een regio) of abstract (zoals de wil om de natie en het vaderland onder alle omstandigheden te verdedigen). De nationale cultuur van elk gebied is duidelijk bijzonder en uniek, omdat er geen twee soorten gelijkwaardige nationale culturen kunnen worden gevonden, hoewel sommige, vanwege de nabijheid of de geschiedenis, bepaalde elementen gemeen hebben. Tegelijkertijd kunnen de nationale culturen van sommige regio's het resultaat zijn van een combinatie van verschillende nationale identiteiten die elkaar in de loop van de tijd hebben overlapt en die vervolgens nog unieker en specialer worden (bijvoorbeeld het geval van de Amerikaanse landen die een belangrijke precolumbiaanse cultuur die later zou worden gecombineerd met de Europese bijdrage en later met de Amerikaanse cultuur, zoals gebeurt met Mexico).

In veel aspecten is de nationale cultuur op een duidelijke en expliciete manier georganiseerd (zoals kan gebeuren met gewone en openbare vieringen, met onderwijssystemen, enz.), Maar het kan ook spontaan en impliciet plaatsvinden, zonder de specifieke tussenkomst van een actor. om het vorm te geven op basis van hun interesses.