definitie van filosofische leer

Filosofie is een van de belangrijkste humanistische disciplines. De geschiedenis van de filosofie is niet alleen samengesteld uit auteurs die hun denken in de geschiedenis van kennis hebben achtergelaten.

Filosofisch denken is ook samengesteld uit filosofische doctrines, scholen die de fundamentele leringen weerspiegelen, en principes van concrete doctrines van het denken. Elke filosofische doctrine heeft specifieke filosofische postulaten.

Filosofische scholen

Elke leerstelling ondersteunt haar denken op basis van specifieke premissen die de basis vormen van een filosofische gedachte. In de geschiedenis van de filosofie zijn er verschillende filosofische doctrines: Plato's idealisme, Kantiaans transcendentaal idealisme, Aristotelisch realisme dat wordt voortgezet door Thomas van Aquino, Rousseau's verlichte gedachte, Cartesiaans rationalisme, Humes empirisme, logisch positivisme Wittgenstein (ze behoren tot de belangrijkste).

Filosofische doctrines waardoor het mogelijk is om door de tijd te reizen om door de geschiedenis te reizen door een van de essentiële ingrediënten van de mens: het denken en zijn vermogen om de werkelijkheid te kennen.

Geschiedenis en denkers verdeeld in scholen

De geschiedenis van de filosofie en de verschillende filosofische denkers die in de context van een bepaalde school of doctrine kunnen worden ingedeeld, laten zien hoe opwindend de geschiedenis van menselijke kennis is.

Met betrekking tot de filosofische scholen is het belangrijkste om altijd het denken van een auteur te analyseren, uitgaande van hemzelf, om het objectief te begrijpen. Er zijn mensen die de geschiedenis van de filosofie beschouwen als een geschiedenis die de constante meningsverschillen van filosofen laat zien.

Ken de geschiedenis van kennis

Deze visie is gedeeltelijk omdat het op emotioneel en vitaal niveau het meest intelligent is om elke waardevolle lering die een auteur bijdraagt, te waarderen. Het is duidelijk dat het menselijk is dat elke persoon zich meer geïdentificeerd kan voelen met een specifieke gedachte. Een onderzoeker die aan de universiteit een doctoraat in de filosofie doet, heeft bijvoorbeeld de neiging om als studieauteur een filosoof te kiezen die hij echt bewondert.

Aan de andere kant is het ook erg belangrijk om het denken van een auteur geïntegreerd in een specifieke culturele en temporele context te analyseren, aangezien de tijd waarin een denker leeft ook zijn denken en de manier van interpreteren van de werkelijkheid beïnvloedt.

Filosofische doctrines integreren de meest opmerkelijke denkers van deze stromingen.