definitie van de menselijke natuur

Als we naar de betekenis van de woorden kijken, drukt het concept van de menselijke natuur uit wat de echte dimensie van de mens is, dat wil zeggen, zijn ware essentie.

De verschillende opvattingen over de menselijke natuur vertegenwoordigen een poging om een ​​vraag te beantwoorden: wat is de mens?

Verschillende theorieën over de menselijke natuur

Voor Plato bestaat de aard van de mens uit een vergankelijk lichaam en een eeuwige ziel die kennis kan verwerven. De ziel heeft drie dimensies of delen: het deel dat voldoet aan de verlangens en lusten van het individu, het rationele deel en het deel dat ons temperament beheerst. Hoewel elk van deze dimensies van de ziel een specifieke functie vervult, is het het rationele deel dat het individu moet besturen.

Volgens de opvatting van het christendom is de menselijke natuur een schepping van God, die ons heeft geschapen om een ​​deel van Hem te zijn, waardoor het einde van het menselijk leven is vervuld als we onze Schepper liefhebben. Onze vrije keuze over goed of kwaad is wat ons als individuen definieert en, op zijn beurt, wat ons in staat stelt het eeuwige leven te bereiken.

Voor Freud wordt de werkelijkheid van de mens beheerst door drie mentale structuren: het id, het zelf en het superzelf. De eerste is degene die onze meest primitieve instincten beheerst en zich op een onbewust niveau bevindt. De tweede, het zelf, is van een bewust en rationeel type en helpt ons onze passies te reguleren en aan te passen aan de individuele realiteit. Ten slotte is het superzelf het deel van onze geest dat de morele waarden van de samenleving assimileert.

Volgens andere opvattingen moet de kwestie van de menselijke natuur niet worden gesteld als een uniforme structuur die nooit verandert, maar eerder dat er verschillende betekenissen zijn over onze essentie, afhankelijk van het historische moment waarin we leven. Zo werd in het verleden geaccepteerd dat bepaalde mannen een lagere natuur hadden en bijgevolg was het voor hen legitiem om slaven te zijn.

We weten niet wat onze aard is, maar we weten wel welke behoeften we hebben

We hebben geen definitief antwoord op de vraag wat de mens is. De vraag over onze aard zal een of andere betekenis hebben, afhankelijk van het perspectief van elk individu. De christen ziet God in ons, de bioloog benadrukt de genetische en evolutionaire dimensie, en de psychoanalyticus is van mening dat we een combinatie zijn van bewuste en onbewuste mentale structuren die gevangen zitten in een lichaam.

Ondanks alle vorderingen blijven we negeren wie we werkelijk zijn. We weten echter dat we bepaalde behoeften hebben waaraan we moeten voldoen: de behoefte om te delen, lief te hebben en bemind te worden en om te begrijpen wat ons omringt.

Foto's: Fotolia - Adimas / ThomasAmby