definitie van controle

Het woord controle is een term die we vaak in onze taal gebruiken om naar verschillende situaties te verwijzen, een van de meest gebruikte referenties is die waarmee we kunnen aangeven wanneer een persoon controle uitoefent over iets, of over een ander individu, zal er gezegd worden dat hij de handeling van controle uitoefent. “Het is mijn taak ervoor te zorgen dat iedereen die het evenement bijwoont zich op zijn gemak voelt.”

Controle die op iets of iemand wordt uitgeoefend

Over het algemeen wordt deze betekenis van het woord toegepast op die personen die een functie bekleden of een bepaalde activiteit uitoefenen, die binnen de betreffende organisatie belangrijk en verantwoordelijk is, omdat ze bijvoorbeeld in hun persoonlijke positie zijn voor wie ze aanwezig moeten zijn. aan alle behoeften die ze eisen en ze moeten ook nauwlettend volgen hoe ze hun taken uitvoeren om te beoordelen of hun opbrengsten zijn zoals verwacht of niet, zodat het bedrijf kan vorderen in de richting die het wenst.

In bedrijven of bedrijven is het erg belangrijk om een ​​medewerker te hebben die deze rol vervult van controle van zowel de prestaties als de naleving van de verplichtingen die zij als zodanig hebben, bijvoorbeeld niet afwezig zijn zonder kennisgeving, onder andere het afgesproken schema naleven.

Over het algemeen bevindt de medewerker die deze taak uitvoert zich op een hoger hiërarchisch niveau dan degene die controle moet uitoefenen, en wordt hij doorgaans aangeduid als supervisor.

Het effectief beheersen van de bovengenoemde variabelen garandeert de productiviteit en het goed functioneren van een bedrijf.

Heerschappij over iets of iemand

Aan de andere kant is de overheersing of het uitoefenen van gezag over mensen het wordt aangeduid met de term van zeggenschap.

In die zin is het belangrijk dat we vermelden dat de controle die wordt uitgeoefend door een autoriteit over iets of iemand, moet worden uitgeoefend in overeenstemming met de huidige wetgeving en de rechten en garanties die individuen hebben in de regelgeving.

In naam van deze uitoefening van controle kan er geen dwang tegen een persoon worden uitgeoefend, dat wil zeggen dat er geen geweld kan worden uitgeoefend tegen iemand om hem te domineren of te controleren, dit is niet alleen niet correct, maar het is in strijd met de meeste wetten en kan worden gestraft met de figuur van misbruik van autoriteit.

De veiligheidstroepen van een natie hebben precies de functie om de veiligheid van burgers en bepaalde plaatsen te controleren en te waarborgen, maar dat geeft hen niet de macht om de grondwettelijke rechten die mensen hebben, naar voren te brengen.

Houd de werking of voortgang van iets bij

Ook naar de controleer dat er wordt gedaan over de werking of voortgang van een situatie het wordt aangeduid met het woord controle.​U moet ervoor zorgen dat niemand het pand betreedt zonder de bijbehorende autorisatie.”

Capaciteit die iemand wel of niet heeft als het gaat om het beheersen van zijn of haar emoties

En het andere gebruik dat we aan het woord controle geven, is om de naam vermogen of niet dat iemand presenteert als het gaat om het beheersen van hun gevoelens en emoties, dat wil zeggen, als ze in een conflicterende situatie de woede die het bij hen zou kunnen opwekken, al dan niet kunnen beheersen. “ Je moet die hysterische impulsen beheersen, anders ben je alleen.”

Er zijn mensen die hun gevoelens en emoties op geen enkele manier kunnen beheersen, ongeacht hoeveel iemand dit per se vraagt ​​of probeert, ze kunnen het niet doen omdat het een natuurlijke neiging is die ze hebben en die hen ertoe aanzet om niet in staat te zijn. om zichzelf te beheersen, zowel in aangename situaties als in situaties die dat niet zijn, en ze ontwikkelen bijvoorbeeld verergerde reacties waarin duidelijk wordt waargenomen hoe weinig dominantie of controle ze over zichzelf hebben.

Een van de meest gebruikte synoniemen voor deze term vinden we enerzijds het woord onderzoeken, dat veronderstelt het diepgaande en bevredigende onderzoek naar het ene en aan de andere kant met de term domineren wat ook die diepgaande kennis van een kwestie of individu zal impliceren en het verschaffen van een speciale macht, hetzij door charisma, hetzij door autoriteit, over individuen of dingen.

Maar we kunnen er ook niet omheen dat het een term is die nauw verwant is aan een andere: controle.

Controle is het inspectie die wordt uitgevoerd rond een ding of het domein dat over een ding of persoon wordt gehouden.