definitie van kwaliteit

De term kwaliteit duidt die eigenschap of alle eigenschappen aan die aanwezig zijn in mensen of dingen en die ons uiteindelijk in staat zullen stellen ze te waarderen en te vergelijken met betrekking tot de rest die ook tot dezelfde soort of toestand behoren..

Goede versus slechte kwaliteit

Nu is het vermeldenswaard dat kwaliteit kan worden gewaardeerd in termen van goede kwaliteit, of, als dat niet lukt, slechte kwaliteit.

Wanneer iets of iemand kwaliteit zou hebben, is dat omdat het een superioriteit of een uitstekend karakter vertoont in vergelijking met andere vergelijkingen, terwijl iets van slechte kwaliteit is omdat het in de vergelijking verliest en ruimschoots wordt overtroffen door zijn collega's.

Vervolgens zijn er verschillende perspectieven om te definiëren wat kwaliteit is en hoe we ons kunnen realiseren wanneer we wel of niet voor een ding of persoon staan ​​dat kwaliteit vertegenwoordigt of uitdrukt onder zijn kenmerken.

Op vraag van een product of dienst zal kwaliteit de perceptie zijn die de klant ervan heeft, dat wil zeggen, of het al dan niet aan zijn verwachtingen voldoet, zij zullen de voorwaarden zijn die de kwaliteit van het goed of de dienst in kwestie zullen bepalen.

Als ik bijvoorbeeld een procedure zou moeten uitvoeren bij het centrale en nationale postkantoor van mijn land, ik erg vriendelijk werd behandeld en ook zij hebben de vraag waarvoor ik gunstig en snel was, opgelost, dan zal ik de beste referenties hebben van de plek en wat ik het zal waarderen als een plek van uitstekende kwaliteit.

Voorwaarden die kwaliteit bepalen

In dit geval of in dat van een consumentenproduct, zal de kwaliteit de kwalitatieve en kwantitatieve differentiatie zijn die wordt vastgesteld met betrekking tot een vereist kenmerk, zoals we al zeiden, als dit of dat product of die dienst bevredigend was toen het aan mijn behoeften voldeed. verlangens en behoeften, vanaf dat moment wordt het opgevat als een kwaliteitsproduct of -dienst.

De kwaliteit van een product kan hiervan afhangen, van de manier waarop het inspeelt op de door de klant ervaren behoeften, maar de kwaliteit kan ook worden bepaald als dat product of die dienst waarde toevoegt voor zijn klant of gebruiker.

Ook de duur, dat wil zeggen, het gebruik dat we er in de loop van de tijd aan hebben kunnen geven, kan ook een voorwaarde zijn die ons ertoe brengt te bepalen dat iets van goede of slechte kwaliteit is.

We kopen een T-shirt en als we het voor de eerste keer wassen, en ondanks het respecteren van de wasinstructies er een gaatje in wordt gemaakt, zullen we vaststellen dat het kledingstuk niet van goede kwaliteit is omdat het niet een keer gewassen kan worden en het stof is duidelijk niet goed kwaliteit.

De goede of slechte kwaliteit van een product of dienst kan worden bepaald door drie basiskwesties: de technische dimensie, die de technologische en wetenschappelijke aspecten omvat die van invloed zijn op een product, de menselijke dimensie, die de nadruk legt op het zorgen voor de bedrijfsrelatie - klant en de economische dimensie, die ernaar streeft de kosten voor zowel de klant als het bedrijf in evenwicht te brengen en te minimaliseren.

Andere aspecten die niet binnen de blootgestelde afmetingen vallen maar die ongetwijfeld tussenkomen als het om goede of slechte kwaliteit gaat, zijn de juiste hoeveelheid van het product dat wordt aangeboden, de exacte prijs en de snelheid van distributie.

De meeste bedrijven volgen, om hun klanten een goede dienst of product te bieden, bepaalde normen die als regels fungeren en die verantwoordelijk zijn voor het standaardiseren van het proces vanaf de creatie van het product tot het moment van gebruik door de klant.

De bepaling van de kwaliteit van een goed of dienst door de klant zal cruciaal zijn bij het al dan niet aanbevelen van het merk in kwestie. Natuurlijk, als de ervaring goed is, zal het aan iedereen worden aanbevolen, en ze zullen zelfs het merk opnieuw kiezen, aan de andere kant, als dat niet is gebeurd, en zoals we al zeiden, het nieuw gekochte T-shirt brak bij de eerste wasbeurt, zullen we een hyper negatief imago van het merk hebben en zullen we niet de neiging hebben om iets van dat merk opnieuw aan te bevelen of te kopen.

Andere toepassingen van het woord

Aan de andere kant, wanneer u rekenschap wilt geven van de superioriteit of uitmuntendheid, het belang, de klasse of de toestand van iemand, wordt de term kwaliteit gebruikt om ernaar te verwijzen.

Kwaliteit van het leven

Kwaliteit van leven is een concept dat we gebruiken om het welzijn aan te duiden dat heerst of heerst in een bepaalde gemeenschap, integendeel, de afwezigheid van dat welzijn in bijna alle aspecten is wat ons ertoe zal brengen om een ​​slechte kwaliteit van leven.

Er zijn verschillende niveaus en aspecten die worden geteld om de kwaliteit van leven van de inwoners van een land te bepalen, waaronder: gezondheid, economische situatie, sociale relaties, ontwikkeling die heerst in de plaats en geestelijke gezondheid.

Als al deze variabelen toenemen, zijn ze goed, we zullen het hebben over een goede kwaliteit van leven.