constructie definitie

De term constructie wordt aangeduid als dat proces waarbij alles moet worden geassembleerd, van dingen die als fundamenteler worden beschouwd, zoals een huis, gebouwen, tot iets groots, zoals het geval is bij een wolkenkrabber, een weg en zelfs een brug..

Dus we moeten naar deze wijzen, de kunst of techniek van het fabriceren van gebouwen en infrastructuren, zoals de meest wijdverbreide betekenis van het woord, zijn er echter nog meer ...

Start vanuit een project en planning

In zeer algemene termen zal het constructie worden genoemd alles wat veronderstelt en verlangt voor het concretiseren, heeft een vooraf bepaald project en dat zal gebeuren door verschillende elementen volgens een bestelling samen te voegen, omdat bijvoorbeeld, in opdracht van de grammatica, een constructie de ordening en ordening zal zijn die aan de woorden in een zin wordt gegeven en die het mogelijk maken een concept uit te drukken. Bovendien wordt de term constructie, iets wat bij velen niet voorkomt, in verschillende disciplines gebruikt, van wetenschappelijk tot geesteswetenschappelijk.

Ondertussen, nu terugkerend naar het meest bekende gebruik, wanneer we het hebben over constructie, omvat dit verschillende vormen en manieren om het te specificeren door middel van verschillende combinaties die het mogelijk maken verschillende soorten constructies te maken.

De kracht van de mens en de ondersteuning van de machine

In de huidige constructie is de traditionele beroepsbevolking, zoals arbeiders, geïntegreerd met de andere beroepsbevolking waarin meer gespecialiseerde apparaten en machines een rol gaan spelen, die uiteindelijk werk mogelijk zullen maken wanneer de afmetingen groter zijn dan het bereik van menselijke handen en benen en zij zijn ook degenen die ervoor zorgen dat de foutmarge niet bestaat of praktisch nul is en architecten meer dan hoofdpijn besparen door onder andere muren te breken, gaten te maken.

Ik begrijp wat modulair bouwen is

Een modaliteit die terrein heeft gewonnen in de bouwsector is die van de zogenaamde modulaire constructie, die erin bestaat dat veel van de grote delen van een gebouw ver van de uiteindelijke locatie kunnen worden gebouwd. De verschillende modules zijn gemonteerd zoals het plan aangeeft en het is ongelooflijk dat hierdoor zowel tijd als kosten kunnen worden bespaard.

Het belang van materialen

De materialen die bij uitstek bij de bouw horen, zijn beton en staal. Beton is het element waarmee een solide fundering kan worden verkregen, terwijl staal dient om betonnen muren, kolommen en bogen te versterken.

Hout is ook een zeer aanwezig hulpmiddel in de constructie, maar het wordt meer gebruikt in kleinere constructies en in de eerder genoemde modulaire constructie.

Maar daarnaast en nog veel meer om de materialen te bepalen die zullen worden gebruikt, om een ​​constructie uit te voeren, zijn er andere aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, zoals de grond waarop de constructie zal komen, het gebruik dat zal worden gegeven De heersende klimatologische omstandigheden, bijvoorbeeld als het een gebied is dat vatbaar is voor aardbevingen, zullen onder andere in dit opzicht zorgvuldige aandacht vereisen.