waarschuwing definitie

Een waarschuwing is de kennisgeving of informatie die u wilt verzenden, informeren over iets of iemand en die de missie heeft om u te waarschuwen voor een bepaald probleem of voor de actie van een persoon..

Deze waarschuwing kan echter mondeling worden overgedragen, in een gesprek met iemand, of als dat niet lukt, komt het ook terug om schriftelijke waarschuwingen te vinden waarin het publiek wordt gewaarschuwd of gewaarschuwd voor een situatie.

Ze verschijnen meestal op openbare plaatsen of plaatsen met constant verkeer, opgehangen op een zichtbare plaats en het woord waarschuwing wordt meestal in het rood weergegeven, gemarkeerd om de aandacht van mensen te trekken en niet onopgemerkt te blijven.

Deze posters zijn bedoeld om te waarschuwen voor een dreiging, gevaar, dreigend of reëel, of bij gebreke daarvan, om te waarschuwen dat het nemen van een of andere handeling in de betreffende context gevaarlijk kan zijn of bestraft kan worden.

In een dierentuin bijvoorbeeld, waar dieren van verschillende soorten en met verschillende graden van gevaar leven, is het normaal om waarschuwingen te vinden in de treden van de kooien die bezoekers waarschuwen dat ze niet binnen kunnen of hen waarschuwen over hoe ze zouden moeten zijn. nabijheid van sommige dieren.

Ook zijn op die plaatsen waar giftige stoffen worden vervaardigd of gehanteerd, meestal waarschuwingsborden beschikbaar, zodat het publiek dat daar kan circuleren en niet op de hoogte is van het risico, wordt gewaarschuwd en weet hoe het zich moet gedragen.

Ook met betrekking tot het verkeer, de volgorde ervan, vormen de verschillende verkeerssignalen zoals: maximum- en minimumsnelheden, waarschuwingen voor bijzondere kruisingen, bochten, onder meer verboden parkeren, waarschuwingen die zowel voetgangers als automobilisten moeten volgen en respecteren om een ​​goede doorstroming in het verkeer te garanderen. de straten en uw veiligheid.

Aan de andere kant bevat audiovisuele inhoud of webcontent meestal ook waarschuwingen voor het publiek, vooral als wordt aanbevolen dat ze niet worden gewaardeerd door minderjarigen of door beïnvloedbare mensen, omdat ze scènes van naaktheid, geweld en andere vertonen. Ja of ja films moeten aan het begin aangeven voor welke leeftijden ze geschikt zijn of, als er geen beperkingen zijn, ook aangeven dat ze geschikt zijn voor alle doelgroepen.