definitie van invloed

Invloed is het vermogen dat een persoon, een groep of een bepaalde situatie kan hebben om, in het geval dat de gevolgen ervan een grote meerderheid van de mensen treffen, specifieke macht over iemand of andere mensen uit te oefenen..

Sinds altijd en zoals ik graag zeg, omdat ik denk dat het erg grafisch is, aangezien de wereld wereld is en de mens mens is, in de samenleving, of het absoluut ontwikkeld en georganiseerd is onder strikte voorschriften van sociaal samenleven, zoals het geval kan zijn. van vandaag, of in die van weleer, waar het de macht was die de speer beval in plaats van het gepraat in de broek af, het is waar het vandaan komt, de invloed kan het beste worden waargenomen en verklaard, omdat het hierin zit, in de onderlinge relaties van mensen waar het voorkomt.

Maar de invloed kan niet worden uitgeoefend door zomaar een pelandrún, zoals ze zeggen en om heel letterlijk te zijn, maar dit Het zal afhangen van belangrijke kwesties, zoals de politieke en economische middelen die beschikbaar zijn, en de goede ontwikkeling van het vermogen tot ontmoediging en overtuiging dat ze hebben. De eigenaar van het bedrijf waar we werken of van wie dan ook, zou een goed voorbeeld zijn van iemand die, met financiële middelen aan zijn zijde, de wil van zijn werknemers kan buigen of onderwerpen, dat wil zeggen de dreiging van ontslag die kan altijd onder de mouw van een baas staan, het is doorslaggevend om de wil te verdraaien van een werknemer die beweert de rest van zijn collega's te besmetten met rebellie en voor wie natuurlijk werk een eerste vereiste is.

Politici zijn meestal ook andere van de beste exponenten van invloed, aangezien het heel gewoon is dat de meesten van hen een olieachtige welsprekendheid hebben en nog een quotum van moed, en meestal slagen ze erin om effectieve macht uit te oefenen over een bepaald electoraat om uw stemmen bijvoorbeeld.

En aan de andere kant zijn er de informele leiders, zoals degene die van nature en spontaan opkomt uit de vriendengroepen, die bij het nemen van een beslissing die inherent is aan de groep, bijvoorbeeld al dan niet een feest bijwonen. waarvoor de De hele groep is uitgenodigd, zal degene zijn die de beste kans heeft om zijn beslissing te laten prevaleren boven die van de rest, omdat het niet voor niets het vertrouwen van de hele groep geniet, wat dit zal verhinderen van het maken van een slechte beslissing voor de groep.