definitie van schaamlippen

Er wordt gezegd dat iemand veel lip heeft als hij een speciaal vermogen heeft om zich uit te drukken. Met andere woorden, het hebben van een lip impliceert dat u gemakkelijk kunt spreken. Iemand met deze eigenschap is daarom een ​​welsprekend persoon, die de taal domineert, met een vloeiende en overtuigende spraak, met het vermogen om anderen te overtuigen door hun woorden.

In principe is de alledaagse uitdrukking "brabbeltaal hebben" iets positiefs, aangezien het duidt op taalbeheersing. Deze uitdrukking wordt echter vaak in een denigrerende zin gebruikt, wat inhoudt dat iemand een bedrieger is, een bedrieger. Zeggen dat een verkoper brabbeltaal heeft, impliceert dus dat hij een geschenk aan hem toeschrijft, maar tegelijkertijd geeft het aan dat zijn vermogen erop gericht is klanten te overtuigen om een ​​product te kopen, zelfs als dat product niet zo goed is als wat zijn bekwame woorden overbrengen.

Het nut van een lip hebben

Kunnen spreken is nuttig op veel gebieden van het leven. Het kan worden gebruikt om iemand te verleiden, om beter te verkopen, om een ​​baan te krijgen en uiteindelijk om een ​​goed beeld van jezelf over te brengen.

Er zijn beroepen die deze functie vereisen. De advocaat moet overtuigen met technisch valide argumenten en vooral met zijn vermogen om ideeën en emoties over te brengen. Iets soortgelijks gebeurt met de politicus, die zijn lip nodig heeft om contact te maken met potentiële kiezers. Wanneer de politicus de massa aanspreekt en hen vertelt wat ze willen horen, wordt van hem gezegd dat hij een populist is, en wanneer hij gedeeltelijk ware argumenten gebruikt, wordt van hem gezegd dat hij een demagoog is. Demagogie en populisme houden dus rechtstreeks verband met de toespraak van de politicus.

Naast de advocaat en de politicus zijn er nog andere activiteiten die meestal gepaard gaan met spraakzaamheid: de priester, de leraar, de showman of de radio-omroeper. In de afgelopen jaren is er een nieuw personage met veel piek verschenen, de tertullian.

Het staat buiten kijf dat de lip een zeer krachtig hulpmiddel is voor persoonlijk en professioneel succes. Om deze reden zijn er professionals die technieken voor spreken in het openbaar leren om hun doelen te bereiken. Overweeg een senior manager van een multinational die andere collega's moet ontmoeten om een ​​project met een strategisch karakter voor het bedrijf te presenteren. Hun kennis en argumenten zijn relevant, maar ze kunnen onvoldoende zijn en bijgevolg zal hun lip een bepalende factor zijn in hun succes.

Iets meer dan gemak van spreken

Het concept van schaamlippen maakt deel uit van effectieve communicatie, iets dat niet uitsluitend afhankelijk is van taalvaardigheid, maar verder gaat. Op deze manier is de persoon met brabbeltaal meestal iemand met empathie, gratie, creativiteit en die zichzelf op een natuurlijke manier uitdrukt.

Foto's: iStock - Todor Tsvetkov / Leonardo Patrizi