definitie van impact

De term impact verwijst naar het moment waarop een object of materie gewelddadig en sterk botst tegen een ander object of materie. De impact veronderstelt altijd een soort wijziging in de kenmerken van dat element, hoewel dit alleen in een deel van een dergelijk object kan zijn, afhankelijk van waar het raakt en waar de impact wordt gegenereerd. Dit komt omdat de klap die wordt gegenereerd door de schok of impact altijd erg schadelijk en sterk is. De term impact kan in concrete zin worden gebruikt, maar ook als metafoor, bijvoorbeeld om milieu-impact aan te duiden.

Het is normaal om de term impact in een groot aantal specifieke situaties te gebruiken. Het wordt altijd gebruikt om te verwijzen naar een soort botsing of klap die optreedt tussen twee of meer partijen. Deze impact kan plaatsvinden tussen elementen die hetzelfde of verschillend van elkaar zijn, bijvoorbeeld wanneer een bal respectievelijk een glas raakt of wanneer een meteoor een andere meteoor raakt. Hoewel dit niet altijd het geval is, wordt verwacht dat de slagen tussen verschillende elementen gedifferentieerde schade veroorzaken, afhankelijk van elk element en de kracht waarmee elk op het andere inwerkt.

Als we het hebben over impact, kunnen we ook verwijzen naar situaties die geen schokken met zich meebrengen, maar eerder het effect dat bepaalde verschijnselen op de werkelijkheid hebben. Dit wordt vooral duidelijk wanneer we het bijvoorbeeld hebben over de impact die bepaalde politieke, economische of sociale maatregelen hebben op een bevolking: in dit geval is het een kwestie van uitdrukken dat ze een soort reactie of effect zullen genereren. Op dezelfde manier is een ander algemeen gebruik dat aan deze term wordt gegeven er een die verwijst naar de impact op het milieu, dat wil zeggen, het effect dat onze acties als mens genereren op het milieu wanneer we het aanpassen of veranderen.