definitie van hr

HR is de afkorting van Human Resources, wat op deze manier wordt gepresenteerd omdat er twee woorden in het meervoud voorkomen. Deze term maakt deel uit van de terminologie van de zakenwereld en komt uit het Engels, met name uit Human Resources.

De afkorting RRHH komt overeen met de afdeling van een bedrijf dat bestemd is voor het beheer van het personeel dat er deel van uitmaakt.

De taken die inherent zijn aan dit gebied zijn de volgende: selectie van werknemers, hun promotie en opleiding, evenals verschillende organisatorische processen. Dit alles met als doel de productiviteit van een bedrijf te optimaliseren.

Hoewel het product of de dienst die een entiteit beheert belangrijk is, zijn de meeste bedrijven het erover eens om de menselijke factor te benadrukken. Bijgevolg worden instrumenten ontwikkeld om alle parameters te evalueren die deel uitmaken van de dynamiek van human resources.

5 Strategische functies van HR

Uitgaande van het principe dat de mensen waaruit een bedrijf bestaat de motor en de belangrijkste troef zijn, zijn er vijf aspecten die essentieel zijn:

1- De wortel van HR, weten hoe te solliciteren en te kiezen

Selectie van personeel vertegenwoordigt de strategische kern van een bedrijf. Het is een complexer proces dan het op het eerste gezicht lijkt. Het gaat niet om het kiezen van de personen met het beste curriculum vitae, maar ook om een ​​reeks persoonlijke kwaliteiten die in elk selectieproces correct moeten worden geïnterpreteerd.

2- Zorg voor een prettige werkomgeving

De werkomgeving er moet op alle mogelijke manieren voor worden gezorgd. Wie tevreden werkt, zal meer en beter produceren, dus het is noodzakelijk om een ​​positieve dynamiek onder werknemers te creëren (prikkels, teamwerk, combinatie van werk en privéleven, enz.).

3- Weet hoe u motivatie moet uiten

Het organiseren van taken moet gepaard gaan met een sleutelfactor: motivatie. Het negeren van dit aspect verzwakt het potentieel van een bedrijf.

4- Een organisatie tussen de verschillende afdelingen

Hoewel elke afdeling bepaalde functies heeft en er een hiërarchische structuur moet zijn, is het handig om de deelname van alle werknemers aan te moedigen. Het gaat erom manieren te vinden waarop de mening van elke medewerker kan worden gewaardeerd. Door deelname aan te moedigen, wordt de betrokkenheid van elk lid bij collectieve actie bevorderd.

5- Scenario-analyse, om te optimaliseren en corrigeren wat u verkeerd doet

Het is noodzakelijk om te evalueren wat er wordt gedaan om te weten hoe het moet worden gecorrigeerd. De evaluatie moet niet worden opgevat als een examen, maar als een thermometer om de verschillende aspecten van HR te meten.