definitie van hete luchtballon

De heteluchtballon wordt beschouwd als een soort vaartuig waarmee mensen zich door het luchtruim kunnen verplaatsen, hoewel die beweging in de meeste gevallen gewoon recreatief en tijdelijk is. De heteluchtballon werkt door de beweging van verschillende gassen die al dan niet heet zijn. De impuls van deze gassen zorgt ervoor dat de kamer die wordt gevormd door een uitgebreid weefsel door de lucht beweegt, in hoogte stijgt en loskomt van de grond. Normaal gesproken vervullen heteluchtballonnen geen reguliere transportfunctie zoals andere vliegtuigen (vliegtuigen, helikopters), maar hebben ze vooral te maken met recreatieve activiteiten, competitie, enz.

De heteluchtballon bestaat uit drie delen: ten eerste, en vooral, is het de kamer waarin de lucht zich bevindt. Deze kamer wordt gevormd door een uitgebreide stof die een vorm aanneemt die lijkt op die van een druppel en aan de onderkant open blijft. Het is in dat deel waar het gas wordt ingebracht dat zal worden gebruikt om de ballon te mobiliseren en dat de stof volledig gestrekt houdt. Het is erg belangrijk dat de luchtkamer geen gaten of beschadigingen vertoont, omdat dan de beweging van het drijfgas niet voldoende zou zijn en de heteluchtballon zou kunnen vallen.

Dan is er de motor of thermostaat, degene die het gas voortstuwt en die handmatig kan worden geregeld volgens de behoeften (bijvoorbeeld het verhogen of verlagen van de luchtintensiteit naargelang het nodig is om hoger of lager te komen). Ten slotte is het derde deel dat bekend staat als de gondel en dat is waar de passagiers en bemanning van de ballon zich bevinden. Deze gondel is meestal klein en is door middel van sterke koorden en touwen aan de stof van het bovendeel vastgemaakt.

De werking van de heteluchtballon hangt precies af van de beweging van het gas dat als drijfgas wordt gebruikt. Dit betekent dat het noch elektrisch noch mechanisch is, maar afhankelijk is van gasuitwisseling. Er zijn twee hoofdtypen: die welke door hete lucht bewegen (dat wil zeggen, wanneer dezelfde zuurstof die zich in de kamer bevindt, wordt verwarmd door de motor) en die ballonnen die gassen gebruiken zoals waterstof, helium of methaangas waardoor het varieert het gewicht van de ballon in verhouding tot het gewicht van de lucht in de atmosfeer en kan dus stijgen of dalen.