definitie van contextualiseren

Als we het hebben over contextualiseren, bedoelen we de handeling om iets of iemand in een specifieke context te plaatsen. Dit betekent het omringen met een omgeving en een reeks elementen die op een unieke en waarschijnlijk niet te herhalen manier zijn gecombineerd om een ​​beter begrip van het geheel te verkrijgen. Contextualisering is een kenmerkend instrument van de sociale wetenschappen dat ervan uitgaat dat individuen nooit van hun omgeving kunnen worden geïsoleerd zoals bij de natuurwetenschappen en dat ze daarom altijd moeten worden geanalyseerd in relatie tot de reeks verschijnselen die hen omringen.

De context kan dan worden gedefinieerd als een reeks elementen of verschijnselen die volledig en permanent met elkaar verband houden. De elementen, situaties of omstandigheden die zich voordoen in een bepaalde context zullen niet dezelfde zijn als de elementen, situaties of omstandigheden die voorkomen in een andere context, aangezien alles dat hen omringt en dat hun vorming beïnvloedt, niet hetzelfde zal zijn.

Normaal gesproken stellen de sociale wetenschappen, evenals de communicatiewetenschappen, dat het zeer belangrijk is om rekening te houden met de context waarin een bepaalde gebeurtenis, kunstwerk, situatie of fenomeen zich voordoet. In tegenstelling tot wat er gebeurt met de empirische wetenschappen die een herhaalbare studiemethode voor verschillende gevallen kunnen vaststellen, gaan de menswetenschappen ervan uit dat de acties van de mens altijd het gevolg zijn van een omgeving die hem vormt en hem ertoe aanzet om op een of andere manier te handelen.

De historische context die aanleiding gaf tot de Franse Revolutie was bijzonder en onherhaalbaar, aangezien het een optelsom van elementen was die de specifieke ontwikkeling van dergelijke gebeurtenissen mogelijk maakten. De sociale, politieke en zelfs persoonlijke context van een kunstenaar heeft ook een grote invloed op de stijl die iemand aanneemt om zijn werken uit te voeren. Contextualiseren wordt dus de duidelijke handeling van het lokaliseren van een fenomeen, een gebeurtenis, een object of een mensenwerk in een specifieke en specifieke omgeving die het rechtvaardigt en verklaart.