definitie van theoretisch kader: belang en uitwerking

Wat is het theoretisch kader? Het is de basis van wetenschappelijk en onderzoekswerk. Het is de reeks ideeën, procedures en theorieën die door een groep of een auteur zijn geanalyseerd en die als methodologie dienen voor een onderzoeker om zijn eigen activiteit uit te voeren. Het is een harmonieuze cirkel naar de verrijking van kennis, waarbij de basiscoördinaten worden vastgesteld van waaruit wordt gezocht om een ​​specifieke vraag te valideren.

Elk theoretisch kader is gewoonlijk verdeeld in twee pijlers, die richtinggevend zijn: de tools en basisnoties van het onderwerp en de context, en anderzijds de verkregen records blootleggen, problemen identificeren en voorstellen bedenken in dit verband, informatie valideren of nieuwe kennis genereren .

Ook bekend als een referentiekader, kan worden gezegd dat een dergelijke naam te wijten is aan het feit dat men zoekt in de reeds bestaande nationale of internationale bibliografische referenties van de theorie waarop het onderzoek is ontwikkeld.

De theoretisch kader behandelt enkele fundamentele vragen: wat wordt onderzocht en waarvoor. In wezen is het doel ervan om de hypothesen die in de verschillende theoretische werken over hetzelfde probleem zijn opgeworpen, analytisch te relateren, op een zodanige manier dat alle variabelen die het al dan niet valideren, zichtbaar worden gemaakt.

Waar verwijst de oorsprong van het postulaat naar?

Etymologisch wordt naar frame verwezen in het Latijnse margo, opgevat als een scheidingsteken, marker; voor zijn theoretische deel onderscheidt het zich in de Griekse theorikos, omdat het ideeën en studie begrijpt. Benadruk die theorie, van de Griekse theoria, die ons naar onze diepste gedachten leidt en onze omgeving observeert.

Belang om het pad naar studie te bouwen om problemen op te lossen

Voorbeelden van het belang van deze werken voor de gemeenschap als geheel, zijn te zien in de strijd tegen ziekten, vooruitgang tegen kanker, Alzheimer, aids en talloze specifieke ziekten; het is mogelijk uit ervaringen, de analyse van de resultaten en de identificatie van fouten en successen om verder te gaan.

Zonder beperkt te zijn tot het gebied van gezondheid, is het een postulaat dat op alle gebieden aanwezig is en probeert uit te leggen van kleine sociale en economische problemen tot de oerknal en de vorming en het begin van het leven.

De rol van het theoretisch kader in onderzoek

In eenvoudige bewoordingen zouden we kunnen zeggen dat al het onderzoek begint als een theorie en dat alle theorie wordt ontwikkeld op basis van een idee. Aangezien dit het geval is, kunnen we bevestigen dat we zonder ideeën die de problemen om ons heen verklaren, niet zouden zijn geëvolueerd. Het is niet altijd gemakkelijk om een ​​theorie te valideren, maar het wordt gewaardeerd dat het onderzoeksproces naar de resultaten nieuwe kennis genereert.

Hoe ontwikkel je een theoretisch kader voor een onderzoekswerk?

Laten we ons voorstellen dat we ons in de omstandigheid bevinden dat we een onderzoeksproject uitvoeren. In de eerste plaats moeten we weten wat er eerder over de kwestie in kwestie is gepubliceerd. Aan de andere kant moet u bekend zijn met de specifieke terminologie. Ten slotte is het nodig dat de onderzoeker zijn activiteit kadert in een algemeen wetenschappelijk paradigma of model. Vanuit deze premissen konden we een algemeen theoretisch kader bouwen met de volgende elementen:

- Beschrijving van het te onderzoeken probleem.

- Aannemen van een theoretisch perspectief om uit te leggen wat, hoe, wanneer en waarom een ​​fenomeen zich voordoet door middel van een gedetailleerd literatuuronderzoek.

- Bepaling van algemene en specifieke doelstellingen.

- Keuze van een methodologie (elke wetenschappelijke activiteit vereist een specifieke methode, aangezien een archeologisch onderzoek niet hetzelfde is als een biologisch onderzoek).

Algemene overwegingen tot besluit

Het concept van theoretisch kader in onderzoek is nauw verwant aan het idee van methodologie, waarbij wordt getracht theorie en praktijk te integreren om de kennis die het zoeken naar antwoorden leidt te consolideren.

Sommige studenten van het concept zijn van mening dat in een theoretisch kader verschillende abstractieniveaus worden geproduceerd die gaan van het algemene naar het specifieke (het wetenschappelijke paradigma dat als model dient, de algemene theorie van het te behandelen onderwerp, de verschillende inhoudelijke theorieën, de theoretische stellingen en tenslotte de empirische regelmatigheden).

Om deze reden is het uitermate belangrijk om te zoeken naar vergelijkbare werken met het werk dat wordt ontwikkeld, om resultaten te kunnen vergelijken, de informatie uit te breiden of zelfs om te voorkomen dat je vervalt in de fouten die iemand al heeft bewezen en vastgelegd.

Foto's: iStock - Photofixstudio / Poba