definitie van persoonlijk dagboek

In literatuur is genaamd persoonlijk dagboek of gewoon dagboek, nog subgenre dat het genre van biografie integreert, meer bepaald uit de autobiografie, en dat bestaat uit de vertelling van een persoon, de auteur van het dagboek, van de persoonlijke ervaringen die ze doormaken.

Subgenre van biografie dat bestaat uit persoonlijke vertellingen en vertellingen uit de eerste persoon die iemand uitvoert over zijn ervaringen en gevoelens

Het persoonlijke dagboek is ongetwijfeld een element dat veel mensen hebben gehad of hebben, en het schrijven ervan is een wijdverbreide praktijk over de hele wereld.

Zelfs de motivatie om dit te doen begint al op jonge leeftijd, het is gebruikelijk dat kinderen hun ouders vragen een dagboek voor hen te kopen dat ze angstvallig bijhouden en waarin ze alles opschrijven wat er met hen gebeurt, het goede en het slechte.

Algemene karakteristieken

Vanwege deze situatie wordt het persoonlijke dagboek in de eerste persoon geschreven en zijn zowel de verteller als de auteur hetzelfde.

De werkwoordsvorm die wordt behandeld, is het heden en het verleden of de toekomst wordt uiteindelijk gebruikt om commentaar te geven op problemen of projecten.

De manier van schrijven is duidelijk informeel, dichtbij en eenvoudig, omdat de persoon die het schrijft over zichzelf en zijn interesses praat, hij praat op de een of andere manier tegen zichzelf.

Met betrekking tot de regelmaat van zijn schrijven, moeten we zeggen dat het normaal gesproken dagelijks is, de persoon die een dergelijk dagboek cultiveert, schrijft er bijna elke dag in.

Onder de specifieke tekens kunnen we de fragmentatie noemen waarmee het is geschreven en de verzending van de datum vóór het begin van elke vertelling, zodat de persoon een specifiek idee heeft van de dag waarop hij dat verhaal of die ervaring dumpten in zijn dagboek, en misschien later hun waarom interpreteren.

Een persoonlijke ruimte om te reflecteren, te interpreteren en uit te drukken

Dus zeer, zeer persoonlijke meditaties, ervaringen uit het verleden of recente ervaringen die een belangrijke mobilisatie bij de auteur veroorzaken, zijn de vragen die normaal gesproken in een dagboek met deze kenmerken worden geschreven, en zoals we hierboven zeiden, ze zijn het startpunt van diepe mentale interpretaties. en introspecties, en velen gebruiken dit medium als een zeker effectief middel om teleurstellingen in liefde en vriendschap, familieruzies en andere gebeurtenissen die spijt veroorzaken, ongedaan te maken.

Natuurlijk is er ook ruimte en veel voor schoonheid, aangezien er veel mensen zijn die hun mooiste gevoelens van liefde uitdrukken voor hun geliefden.

Hoewel het voor sommigen tijdverspilling is om dagelijks alles te schrijven wat er in hun leven gebeurt, is het voor veel anderen een uitstekend alternatief om die ervaringen en belangrijke en onvergetelijke ervaringen bij te houden, na te denken over persoonlijke zaken en kennen elkaar dieper.

Meestal worden persoonlijke dagboeken alleen door de auteur gelezen, vooral vanwege de persoonlijke en intieme kwesties die ermee gepaard gaan.

Om deze reden wekken persoonlijke dagboeken, vooral die van beroemde, openbare persoonlijkheden, zodra ze aan het licht komen, meestal enorme aandacht van het publiek en de pers, die natuurlijk de intieme details van de ster in kwestie willen weten, met de ergernis ervan. geschreven te zijn in zijn eigen handschrift.

Nu zijn er verschillende soorten persoonlijke dagboeken, de in de vorige paragraaf genoemde is een intiem persoonlijk dagboek, waarin de auteur onder meer zijn gevoelens, emoties, gedachten over situaties of mensen schrijft.

Dit type wordt gekenmerkt door een nogal omgangstaal waarin een nogal intieme sfeer woekert.

Het dagboek van Anne Frank, een embleem en een historisch document over de Holocaust

Een van de beroemdste persoonlijke dagboeken, de Ana Frank's dagboek, die is geschreven door de jonge joodse Anne Frank, tussen de jaren 1942 en 1944, in het kader van hun vlucht en zich schuilhouden voor de nazi's toen ze bezetten Amsterdam, tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De notitieboekjes waarin Ana al deze ervaringen opsloeg, werden aan haar vader gegeven, Otto Frank, die werd gered uit de concentratiekampen, niet Ana en de rest van haar familie, en na de oorlog besloot ze ze te publiceren in een boek dat hyperberoemd zou worden en een embleem van de ervaringen van de Holocaust.

Ana's dagboek werd een van de meest gelezen boeken ter wereld en hielp natuurlijk ook veel bij de kennis van die enorme tragedie.

En aan de andere kant kunnen we ook persoonlijke dagboeken vinden met als missie het begeleiden van de activiteiten, plannen of projecten die een persoon heeft in het kader van een professionele activiteit.

In dit type wordt elke afspraak, elke uit te voeren bindende taak genoteerd.