definitie van sociale relaties

Relatie wordt die correspondentie of verbinding genoemd die tot stand is gebracht tussen iets of iemand met een ander ding of met een andere persoon. Ondertussen zijn sociale relaties die sociale interacties die worden gereguleerd door sociale normen tussen twee of meer mensen, die elk een sociale positie en een sociale rol vertonen.

Ze zijn voorstander van groepscultuur en bevorderen socialisatie

Sociale, interpersoonlijke relaties leggen op de een of andere manier de richtlijnen vast van de groepscultuur en de overdracht ervan door het socialisatieproces, waarbij perceptie, motivatie, leren en overtuigingen worden bevorderd. Binnen deze groep genaamd sociale relaties kunnen we de volgende soorten relaties vinden: vriendschap, familie, werk, onder meer.

Sociale relaties blijken een aanvulling te zijn in het leven van een mens als de relatie die we hebben met onszelf, dan het feit dat interactie met andere mensen is een noodzakelijke en essentiële vraag in het dagelijks leven​Als gevolg van deze situatie dringen psychologen aan op emotionele opvoeding in deze zin van het bevorderen van het sociale aspect, omdat een positieve levenshouding wordt bevorderd die de ontwikkeling van sociale vaardigheden mogelijk maken.

Sociale relaties ontwikkelen zich meestal binnen een sociale groep, ook wel bekend als een organische groep. Elke persoon binnen de sociale groep zal wederzijdse rollen spelen in de samenleving en zal handelen volgens dezelfde normen, waarden en doelen die altijd zijn overeengekomen om het algemeen welzijn van de groep te bevredigen.

De mens is een bij uitstek sociaal wezen dat deze relaties nodig heeft om te leven

Een sociale relatie zal een middel zijn om aan bepaalde doelstellingen te voldoen, zoals een doel. De mens is zoals hij bekend staat een bij uitstek sociaal wezen, daarom heeft hij bijna evenveel lucht nodig die hem in staat stelt te ademen om in contact te zijn met andere mensen van dezelfde soort.

Terwijl een fundamenteel element in elke sociale relatie blijkt communicatie te zijn, dat is het vermogen dat mensen hebben om informatie uit hun omgeving te halen en deze vervolgens te kunnen delen met de rest van de mensen met wie ze omgaan.

Sociale relaties zijn erg belangrijk in het leven van elke persoon, in principe omdat door hen de mens liefde, genegenheid en beheersing ontvangt, en aan de andere kant omdat het hebben ervan eenzaamheid en isolatie wegneemt, kwesties die de ziel altijd bedroeven en die ze kunnen triggeren lichamelijke en geestelijke ziekten. Dat wil zeggen, sociale relaties zijn altijd goed voor de geest en voor het lichaam.

Moeilijkheden en hoe ermee om te gaan

Nu moeten we zeggen dat de meeste sociale relaties die we opbouwen in ons leven, met vrienden, familie, met een partner, met collega's, niet altijd eenvoudig en eenvoudig zijn, maar soms zeer complex kunnen zijn en pijn en angst veroorzaken. , woede, onder andere emoties bij mensen.

Het is gebruikelijk dat sociale relaties meningsverschillen genereren over hoe ze een probleem moeten aanpakken of oplossen, misverstanden, communicatieproblemen, ongemakkelijke stiltes, woede, afstand nemen, en om nog maar te zwijgen over het feit dat het normaal is dat mensen de neiging hebben om meer affiniteiten te hebben met sommige mensen dan met anderen, en dan draagt ​​dit natuurlijk ook bij aan het veroorzaken van onenigheid in sociale relaties met sommigen voor wie we niet echt sympathiseren, maar eerder het tegenovergestelde.

En dit is vaak het geval omdat om sociale relaties levend en in goede staat te houden, het noodzakelijk is om de individualiteit en egoïsme die ons gewoonlijk domineren opzij te zetten om op een bevredigende manier contact te maken met de ander, met hun behoeften, met hun wereld.

Maar er is een andere kant van de medaille waarin sociale relaties ons unieke, onvergetelijke, liefdevolle en gelukkige momenten bieden als resultaat van knuffels, kusjes, telefoontjes, vieringen, steun, woorden van genegenheid, onder andere die door die mensen aan ons zijn opgedragen. met wie we op een heel gelukkige manier sociaal omgaan.

Het hart openen, vertrouwen en individualiteit opzij zetten zijn sleutels tot het bereiken van duurzame sociale relaties, en in die zin kunnen we niet negeren dat wat de persoon in dit opzicht in de gezinskern heeft geleerd, ook erg belangrijk is, aangezien normaal gesproken het kind dat hij neemt als een voorbeeld en internaliseert hij enkele modellen die hij waardeert in zijn ouders en in zijn naaste gezinsomgeving.