definitie van indicatoren

Het woord indicatoren is het meervoud van de term indicator. Een indicator is, zoals de naam al zegt, een element dat wordt gebruikt om iets aan te duiden of aan te duiden. Een indicator kan zowel concreet als abstract zijn, een teken, een voorgevoel, een sensatie of een echt object of item.

We kunnen indicatoren vinden in allerlei ruimtes en momenten, en elke wetenschap heeft zijn soort indicatoren die worden gebruikt om een ​​bepaald onderzoekspad te volgen.

De indicatoren kunnen worden beschouwd als referentiepunten, omdat de informatie en indicatie die ze op zich bevatten, kwantitatieve of kwalitatieve informatie kunnen verschaffen.

De informatie zal bestaan ​​uit gegevens die op hun beurt bestaan ​​uit onder meer cijfers, metingen, meningen, gebeurtenissen. Elk van hen stelt ons in staat om gevoelige informatie te kennen die ons zal vertellen hoe we moeten handelen in opdracht van een proces.

De belangrijkste functie van de indicatoren is het aangeven van gegevens, te volgen procedures, verschijnselen en specifieke situaties. Normaal gesproken ontwikkelt elk type wetenschap zijn eigen soort indicatoren die meer of minder effectief kunnen zijn en waarvan het uiteindelijke doel zal zijn om de analyse of studie van de verschijnselen van die wetenschap te sturen. In die zin kunnen de indicatoren waarop de empirische, natuur- en exacte wetenschappen kunnen rekenen veel concreter, aanpasbaar en meetbaar zijn. Integendeel, de indicatoren van verschijnselen, situaties of realiteiten op het gebied van sociale wetenschappen staan ​​altijd veel dichter bij de discussie, aangezien sociale processen nooit herleidbaar zijn tot regels of getallen.

Nauwkeurigheid en consistentie

Het zal rigoureus zijn dat de indicatoren extreem nauwkeurig zijn en dat ze op een coherente manier overeenkomen met het onderwerp dat wordt geanalyseerd. Ze moeten ook veranderingen kunnen accommoderen, waardoor ze betrouwbaar en aantoonbaar zijn, en ze zullen eenvoudig te realiseren moeten zijn.

Laten we denken dat een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt en we stellen voor om deze te bestuderen, de indicatoren zullen ons in staat stellen om op een concrete manier de omvang, intensiteit, evolutie en de effecten ervan te kennen en om een ​​voorspelling voor de toekomst te geven, naast andere opties.

De economische indicatoren, bijvoorbeeld inflatie, armoede, werkloosheidscijfer, zullen in cijfers de kenmerken van de economie van een natie uitdrukken en aan de hand van de cijfers die deze weerspiegelen, zullen we in staat zijn om de voortgang te kennen, als de inflatie hoog is, zullen we in staat zijn om gemakkelijk af te leiden dat de economie van dat land gecompliceerd is geweest.

Hetzelfde gebeurt met andere soorten indicatoren, zoals demografische gegevens, waardoor we in cijfers de kenmerken van een gemeenschap kunnen kennen. De samenstelling naar leeftijd, geslacht, de verdeling, onder andere van belang.

Ze verstrekken gevoelige informatie om beleid te ontwikkelen

Voor het bestuur van de overheid bieden de indicatoren gevoelige en zeer relevante informatie, omdat ze ons in staat stellen zeker de realiteit van het land te kennen en waar nodig beleid te bevorderen dat de correctie van die indicatoren mogelijk maakt die verkeerd of lager zijn dan verwacht.

Tegenwoordig is het bijvoorbeeld mogelijk om via indices zoals Human Development (HDI) de kwaliteit van leven van de wereldbevolking te evalueren. Het is door het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties voorgesteld als een geweldig hulpmiddel om meer te weten te komen over dit belangrijke aspect.

Indicatoren kunnen ons op hun beurt naar andere soorten indicatoren leiden en dan moeten we het hebben over hiërarchische indicatoren of verschillende niveaus van indicatoren, aangezien sommige meer basiselementen of signalen kunnen leiden tot meer voor de hand liggende of complexere indicatoren, afhankelijk van het geval.

Veel aspecten van het dagelijks leven hebben ook een aantal indicatoren die ons kunnen leiden bij onze dagelijkse activiteiten. Het huis, de stad, de buurt en de openbare ruimte zijn bijvoorbeeld allemaal ruimtes waarin we duizenden verschillende indicatoren vinden die bepalen of we iets kunnen doen of niet, of we het moeten doen of niet, of iets gevaarlijk is of niet. , als we de goede weg gaan, als wat we van plan zijn succesvol zal zijn, naast vele andere mogelijkheden.