definitie van personeel

De voorwaarde persoonlijk verwijst naar meerdere gelijktijdige toepassingen. In algemene termen verwijst personeel naar wat de persoon toebehoort of wat hem eigen is​De kwaliteiten van een persoon zullen bijvoorbeeld zijn wat hem speciaal, uniek en onherhaalbaar maakt in de wereld.

Terwijl, op het gebied van taalkunde, persoonlijk zal zijn dat wat verwijst naar of gerelateerd is aan grammaticale mensen​Bijvoorbeeld de persoonlijke vormen van werkwoorden.

Aan de andere kant wordt de term persoonlijk gebruikt wanneer u over een wilt praten Een groep mensen​Naar de het aantal mensen dat werkt en hun professionele diensten verleent in een bedrijf, werkplaats, fabriek of organisatie, wordt aangeduid en formeel bekend als personeel.

Vooral ook in de sport in basketbalheeft het woord persoonlijk een speciale betekenis omdat het wordt gebruikt om naar te verwijzen de fout die een speler begaat wanneer hij de tegenstander aanraakt of duwt, waardoor een fout wordt begaan, die wordt bestraft met een vrije trap in overeenstemming met het reglement.