definitie van cruciaal

Het woord cruciaal wordt in onze taal gebruikt als we willen uitdrukken dat a feit, gebeurtenis, gebeurtenis blijkt voor ons doorslaggevend, kritisch, gedenkwaardig of fundamenteel te zijn. Dat wil zeggen, wanneer iets echt relevant en opmerkelijk is in ons leven, als het gebeurt of gebeurt, zelfs in staat is om het voorkomen van onze realiteit te veranderen, zullen we zeggen dat het cruciaal is.

Opgemerkt moet worden dat het een term is die, vanwege zijn verwijzing, veel wordt gebruikt in onze taal en het is ook mogelijk om het in verschillende contexten toe te passen om precies te verwijzen naar wat sluitend en essentieel is vanwege de gevolgen die het ontketent of de implicaties eromheen.

Nu is het belangrijk dat we benadrukken dat er veel subjectiviteit is rond de conceptie van wat cruciaal is, aangezien wat voor iemand misschien voor een ander is, misschien niet in het minst is.

Aan de andere kant moeten we ook onderscheiden dat er kwesties zijn die cruciaal zijn op persoonlijk niveau van het leven en andere die cruciaal zijn voor een groter universum van individuen, dat wil zeggen dat ze fundamenteel blijken te zijn voor een aanzienlijke massa van dergelijke mensen. als gemeenschap.

Zo kan het voor een fan van een voetbalteam bijvoorbeeld cruciaal zijn voor zijn leven dat zijn team de volgende wedstrijd wint, omdat het ervan afhangt dat hij niet wordt gedegradeerd met de implicaties die dit evenement heeft voor het voetbalniveau van zijn club. En aan de andere kant, de lening van geld die een internationale instelling aan een natie geeft, zal een transcendentaal, cruciaal feit impliceren voor alle individuen waaruit het bestaat, dat wil zeggen, het zal niet alleen relevant zijn voor één persoon, maar voor een land. heel.

Een van de meest gebruikte synoniemen voor dit concept valt op die van beslissend dat stelt ons in staat aan te duiden wat fundamenteel is en verstrekkende gevolgen heeft.

Integendeel, als iets of iemand helemaal niet transcendent is in ons leven, zal er worden gezegd dat ze precies zijn onbeduidend.