definitie van eerlijkheid

De term eerlijkheid komt van het Latijnse probitas, wat goedheid en oprechtheid van geest betekent en synoniem is met eer. We zouden kunnen zeggen dat eerlijkheid gebaseerd is op respect voor de wet, sociale normen en een individueel concept van moraliteit.

Eerlijkheid verwijst naar het tonen van integriteit, eerlijkheid en rechtvaardigheid in gedrag. De waarde van eerlijkheid is dus van toepassing op het dagelijks leven, werk en menselijke relaties in het algemeen.

Administratieve eerlijkheid

Bij de uitoefening van de publieke functie wordt het begrip bestuurlijke integriteit gehanteerd. Dus als iemand zich feilloos gedraagt ​​bij de uitvoering van zijn taken, handelt hij in overeenstemming met het beginsel van oprechtheid. Met andere woorden, hij is een persoon die de wet naleeft en oprecht handelt.

Eerlijkheid in de publieke functie is niet gebaseerd op het individuele belang bij de vervulling van bepaalde functies, maar op het algemeen belang en de dienstverlenende houding.

Op het gebied van bestuur zijn wetten uitgevaardigd die zijn geïnspireerd door oprechtheid als burgerdeugd. Dit soort wetten is bedoeld om transparantie in het openbaar bestuur te bevorderen en verantwoordelijk gedrag te bevorderen door mensen met een functie in de administratie. Hiervoor zijn adequate controlesystemen en procedures vastgesteld.

Eerlijkheid als kwaliteit is een element waarmee we corruptie kunnen bestrijden. In feite kan een eerlijk persoon die in de administratie werkt, geen medeplichtige zijn aan een corruptieschema.

Wat kan ik doen om mijn eerlijkheid te verbeteren?

Geconfronteerd met deze vraag zijn er verschillende antwoorden. Ten eerste omdat onze individuele morele dimensie ons vertelt wat we moeten doen. Ten tweede omdat we door eerbaar gedrag een goed gevoel over onszelf kunnen hebben. Ten derde omdat naleving van de regels en wetten een manier is om het samenleven in de samenleving als geheel te verbeteren.

Gebrek aan eerlijkheid bij het uitvoeren van een baan

In de arbeidswetgeving wordt het concept van gebrek aan eerlijkheid van de kant van een werknemer overwogen. Het bestaat erin hun functies op een oneerlijke manier uit te voeren en in strijd te zijn met de voorwaarden die in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd.

Foto's: Fotolia - samantonio / Angryputos