definitie van conclusie

De term van conclusie is bekend bij al die formule of propositie die het resultaat is dat is verkregen na een proces van experimenteren of ontwikkelen en die de uiteindelijke parameters vaststelt voor wat wordt waargenomen. Het woord conclusie kan zowel op wetenschappelijk als op literair gebied worden gebruikt en op vele andere gebieden waarin het het idee geeft van het einde of het einde van een reeks gebeurtenissen of omstandigheden die min of meer met elkaar verband houden.

Het doel van de term conclusie is om elke situatie aan te duiden die de voltooiing van een proces betekent, of het nu gaat om een ​​proces van onderzoek, analyse, een reeks gebeurtenissen of elk ander element dat impliceert dat we naar een einde moeten gaan. De conclusie is het laatste deel van een aaneenschakeling van gebeurtenissen of omstandigheden die met elkaar verband houden en die volgens verschillende elementen min of meer ordelijk verlopen.

Hoewel de conclusie in de meeste gevallen het resultaat kan zijn van een reeks spontane gebeurtenissen of feiten, heeft wanneer naar de conclusie op wetenschappelijk gebied wordt verwezen, te maken met het resultaat van analyse en observaties die het mogelijk maken tot een dergelijke stelling te komen. Daarom kan de wetenschappelijke conclusie worden uitgewerkt door de persoon die de onderzoeken uitvoert om nieuwe gegevens of informatiesystemen tot uitdrukking te brengen die in het wetenschappelijk veld zullen worden gebruikt om toekomstige kennis te verkrijgen.

In het literaire aspect wordt de conclusie beschouwd als een van de drie centrale delen van elk werk: begin, ontwikkeling en conclusie. Op dezelfde manier is de conclusie in dit geval het laatste deel waarin alle verhalen worden gesloten en een laatste exemplaar van het verhaal wordt bereikt, een geval waarin het resultaat van de gebeurtenissen die van tevoren zijn beschreven en gerelateerd, wordt waargenomen. Door de geschiedenis heen. .