definitie van redelijkheid

De term gezond verstand verwijst naar het vermogen van mensen om rationeel te handelen, geleid door gezond verstand en het gebruik van waarheid. Een verstandig persoon is iemand die niet alleen de waarheid eerlijk en correct vertelt, maar ook zijn leven behandelt volgens gezond verstand, niet meegesleept door oncontroleerbare emoties zoals haat, bitterheid, hartstocht of geweld.

Het is duidelijk dat gezond verstand een vermogen is dat alleen mensen hebben kunnen ontwikkelen, aangezien het te maken heeft met het gebruik van redenering en het buiten beschouwing laten van die gevoelens die meer met de natuur te maken hebben, met instincten zoals geweld, angst, angst, hartstocht. Gezond verstand daarentegen is ons te laten leiden door gezond verstand, wat ons ertoe brengt rationeel te handelen, waarbij we de verschillende mogelijkheden en omstandigheden evalueren om op de beste manier te handelen zonder anderen schade te berokkenen.

Gezond verstand is een manier van handelen op sociaal niveau, aangezien de verstandige persoon er altijd naar streeft zich in verschillende situaties op een logische en begrijpelijke manier te gedragen. Maar vaak kan gezond verstand tot conflicten leiden wanneer een verstandig persoon waarheden kan vertellen die anderen misschien niet leuk vinden of delen.

In de meeste gevallen houdt het idee van gezond verstand verband met een manier van handelen of omgaan met anderen die toegankelijk is en bemiddelt bij mogelijke conflicten of problemen. Voorzichtigheid, rust of rationaliteit zijn allemaal elementen die normaal gesproken kenmerkend zijn voor verstandige mensen en die het sociaal samenleven in de meeste gevallen veel gemakkelijker maken. Het is duidelijk dat gezond verstand net als vele andere een kenmerk is van de persoonlijkheid van de persoon, dus je kunt proberen het te ontwikkelen, maar vaak wordt dat niet bereikt als je een volledig tegenovergestelde persoonlijkheid hebt.