definitie van debat

Een debat ontstaat wanneer meerdere mensen hun verschillende standpunten met betrekking tot een bepaald onderwerp confronteren, heeft een argumentatief karakter, wordt over het algemeen geleid door een persoon die de rol van moderator op zich neemt, zodat op deze manier alle deelnemers aan het debat gegarandeerd hun mening kunnen formuleren en hoewel het geen geschil is dat een winnaar zoekt, maar eerder om de verschillende standpunten over een bepaald onderwerp, normaal gesproken altijd over wie het heeft gewonnen. Ondertussen zal dit laatste worden gemeten door wie het beste een idee ondersteunt, in plaats van door wie gelijk heeft. Woorden als polemiek, controverse of discussie zijn spiegels die kunnen worden geïdentificeerd.

Een debat vindt doorgaans plaats wanneer het nodig is om meningen over een bepaald onderwerp kenbaar te maken of te verdedigen of om de besluitvorming over een standpunt te vergemakkelijken.​Bijwonen van deze twee doelstellingen is dat de debatten normaal gesproken op grote schaal worden gebruikt en dat ze de laatste tijd ook de grote sterren zijn geworden van elke politieke campagne in elk land ter wereld, omdat hierdoor de burgers de mogelijkheid hebben om het front te zien. van de kandidaten die voor dezelfde functie worden voorgesteld, zoals die van de president van een land, die hun politieke platforms bespreken en presenteren. En nog belangrijker, als het op televisie en live wordt uitgevoerd, zal men ook hun reacties, modi en emoties kunnen zien.

Verschillende contexten waarin er een soort debat is

Op parlementair niveau stellen de vertegenwoordigers van een land voorstellen en initiatieven voor. Onder hen is er een debat over ideeën, aangezien elke politieke optie zijn standpunten verdedigt op basis van idealen en waarden.

In het dagelijks leven biedt het debat een breed scala aan opties: familiediscussies, polemieken tussen vrienden, tegenstrijdige standpunten op de werkplek, enz.

Het concept debat moet niet uitsluitend worden opgevat als een mondelinge discussie, aangezien er ook op sociale netwerken allerlei ideeënuitwisselingen plaatsvinden. In die zin kunnen Twitter-gebruikers met hun berichten discussiëren over kwesties van een andere aard.

In de media zijn er verschillende vormen van debat: journalistenbijeenkomsten, programma's waarin verschillende standpunten worden geconfronteerd, enz.

Goede en slechte praktijken

Als de uitwisseling van ideeën en standpunten met tolerantie plaatsvindt, kan elk debat verrijkend zijn. In die zin bevatten debatten soms de figuur van een moderator, zodat de tegengestelde standpunten respectvol worden gepresenteerd.

Er zijn bepaalde gedragingen die niet mogen voorkomen. Het is onaanvaardbaar dat een controverse zijn toevlucht neemt tot belediging en persoonlijke diskwalificatie. Aan de andere kant zijn onverzettelijke standpunten, vooroordelen en onderbrekingen strategieën die het moeilijk maken en de confrontatie van ideeën verarmen.

Afgezien van goede en slechte praktijken, is er alleen een debat over ideeën binnen een democratische samenleving waar de vrijheid van meningsuiting wordt gerespecteerd. Op deze manier zijn sektarisch denken, dictaturen, het sociale klimaat van onverdraagzaamheid, enkelvoudig denken, fanatisme of dogmatisme enkele van de vijanden van het debat.

Belangrijke debatten in de mondiale wereld

De internationale agenda wordt gekenmerkt door een reeks controverses die de wereldbevolking als geheel aangaan. Onder hen kunnen we het volgende benadrukken: uitstoot van broeikasgassen, de technologische revolutie, de duurzame groei van de economie of terrorisme. Elk van deze onderwerpen biedt meerdere perspectieven en in al deze onderwerpen is er een permanent debat.

Omdat we hier zooo goed zijn ABC-definitie, politici of anderen die willen schitteren in een debat, moeten enkele van de volgende aanbevelingen volgen: luister naar de ander voordat je antwoordt, plaats jezelf op zijn plaats, wees concreet en kort, weet hoe je je eigen standpunt moet opleggen, onderschat de tegenstander niet, wees tolerant, vermijd spot en wil jezelf opdringen door te schreeuwen, oefenen en oefenen de stem zodat het publiek ze kan verstaan, formaliteit kan observeren tijdens het spreken, de criticus altijd met een voorstel kan begeleiden en zelfverzekerd kan zijn.