definitie van didactische volgorde

Om het onderwijsproces effectief te laten zijn, is het nodig om bruikbare onderwijsleerstrategieën vast te stellen. Een van deze strategieën is de didactische volgorde. We kunnen het definiëren als de reeks activiteiten die door de leraar zijn ontworpen, zodat studenten kennis en vaardigheden verwerven. Om dit mogelijk te maken, is het nodig om een ​​reeks aaneengeschakelde trainingssecties te organiseren met een samenhangende rode draad die ze verenigt.

Praktisch voorbeeld

Een leraar bespreekt de kwestie van de stedelijke ruimte. De didactische volgorde zou kunnen beginnen met een algemene inleiding over steden en hun kenmerken. In een volgende sectie kon een stadstour worden uitgevoerd en legde de docent de verschillende delen van de stad uit. Ten slotte zouden de studenten een kaart moeten tekenen met de gevolgde route en de meest prominente gebieden erop moeten aanwijzen. Met deze drie activiteiten zou een didactische volgorde zijn uitgewerkt en daarin zouden zowel theoretische als praktische aspecten zitten.

Wat is het doel van een didactische reeks?

Het doel is om het onderwijsproces te ordenen en te begeleiden. In algemene termen legt de docent een onderwerp uit, vervolgens wordt een inhoud ontwikkeld en tot slot wordt geprobeerd dat de student het geleerde in praktijk brengt. Pedagogisch is de didactische volgorde onderverdeeld in drie secties: openen, ontwikkelen en sluiten.

Vanaf de opening moet de leraar proberen de student te motiveren bij het leren. Met de ontwikkeling van de didactische volgorde wordt het betreffende onderwerp gerapporteerd en beschreven. De afsluiting van de reeks bestaat uit het synthetiseren en herhalen van de inhoud en dit alles gaat gepaard met een evaluatie van de opgedane kennis.

Wat moet een lesreeks bevatten?

In de eerste plaats wordt de didactische volgorde weerspiegeld in een document en daarin moet een reeks gegevens voorkomen (naam van de leraar, het onderwerp en het opleidingsniveau waaraan het is geadresseerd). Anderzijds moet de docent in het volgordedocument informatie opnemen over het aantal geplande lessen, de uit te voeren activiteiten, het benodigde lesmateriaal en de evaluatie van de inhoud.

Naast de goed gestructureerde academische inhoud, is het noodzakelijk om een ​​reeks educatieve competenties op te nemen die door de studenten moeten worden bereikt.

Opleiden door competenties betekent dat de student in het leerproces bepaalde vaardigheden moet leren, zoals leren redeneren, ideeën met elkaar in verband brengen of waarden verwerven. In die zin moet een didactische reeks theoretische kennis bevatten en, parallel, een reeks vaardigheden.

Foto's: Fotolia. .shock / nellas