definitie van competent

Een bekwaam persoon is iemand die specifieke competenties in praktijk brengt die zijn geschiktheid voor dat doel aantonen. Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld een selectieproces start om de meest geschikte kandidaat voor een baan te kiezen, zijn sollicitatiegesprekken, situationele tests en psychotechnische tests gericht op het kiezen van de meest competente kandidaat, degene met een professionele opleiding. En voldoende werkervaring voor de uitvoering van de baan. De gekozen kandidaat is het meest bekwaam.

Vanuit het oogpunt van vakbekwaamheid is training erg belangrijk om je voor te bereiden op en technische vaardigheden te verwerven. Praktische ervaring is ook essentieel om bekwamer te zijn op het werk.

Alvorens een bedrijf op te richten om de droom van het oprichten van een bedrijf te verwezenlijken, moeten zelfstandigen hun eigen kwaliteiten analyseren om te beoordelen of ze bekwaam zijn voor dit ondernemerswerk. Een ondernemer is bijvoorbeeld een persoon met een proactief beslissingsvermogen, in staat beslissingen te nemen onder druk, in staat om te leven met onzekerheid en zelfmotivatie om hun eigen baas te zijn.

Academische competentie

Sommige academische tests zijn er ook op gericht om te beoordelen of de student bekwaam is om te slagen voor de volgende cursus, bijvoorbeeld examens. Het doctoraatsexamen aan de universiteit is de test die elke universitaire onderzoeker moet afleggen alvorens het diploma te behalen dat hem toelaat om als universiteitsprofessor te werken en dat hem certificeert als bekwaam op dit gebied.

Een literatuurwedstrijd meet ook de bekwaamheid van de deelnemers door degene te kiezen die de prijs verdient. Professioneel gezien is een bekwaam persoon iemand die verantwoordelijk is, een duidelijk plichtsbesef heeft, een persoon is die ernaar streeft het beste van zichzelf te geven op kantoor en een positief persoonlijk merk uitdraagt.

Klaar om te concurreren

Het begrip bekwaam is duidelijk verbonden met dat van bekwaamheid. In die zin is een bekwaam persoon iemand die bereid is om op een bepaald gebied te concurreren. Een professionele tennisser is bijvoorbeeld bekwaam om deel te nemen aan toernooien van wereldklasse die fysiek en mentaal gekwalificeerd is om deze uitdaging aan te gaan.

Foto's: iStock - Squaredpixels / SrdjanPav