taal definitie

Taal is het vermogen van mensen om zich uit te drukken via een communicatiesysteem dat bestaat uit mondelinge en schriftelijke tekens die deel uitmaken van een bepaalde taalcontext.

Dat wil zeggen, het vermogen om te spreken maakt een verschil in de menselijkheid van de mens die in staat is zichzelf verstaanbaar te maken en relaties met anderen tot stand te brengen, niet alleen door middel van woorden, maar ook door gebarentekens.

Sign-systeem

De persoon heeft een breed innerlijk universum en als deze kracht om zich uit te drukken niet zou zijn, zou het onmogelijk zijn om die innerlijke schoonheid te kanaliseren, het beste van jezelf te delen met anderen en woorden te geven aan je eigen emoties en gevoelens.

Spaans is een van de meest gesproken talen ter wereld, maar in een context van een geglobaliseerde wereld wordt het leren van bijvoorbeeld Engels steeds belangrijker.

De kracht van communicatie is zo inherent aan de menselijke aard dat het, door over grotere communicatieve vaardigheden te beschikken, autonomie biedt bij het reizen, betere kansen op werk, de mogelijkheid om meer werkcontacten te leggen ...

Met andere woorden, steeds meer mensen brengen tweetaligheid, of wat hetzelfde is, de kennis van twee talen in praktijk. Maar daarnaast activeert de kennis van een tweede taal de geest en is dit een van de meest gewaardeerde vereisten in het curriculum.

De meest flexibele spier

De tong is een van de organen van het lichaam die wordt bepaald door zijn flexibiliteit. Het wordt in de mond gevonden. Het heeft een lengte van ongeveer 10 centimeter. Het heeft een gespierde essentie en heeft het vermogen om voedsel te proeven, dat wil zeggen, om de nuances van smaak in een menu te waarderen. De smaakpapillen bevinden zich in dit deel van het lichaam.

Dat wil zeggen, u kunt smaaknuances van voedselfamilies waarderen die zijn geclassificeerd in de context van zoet, zuur, bitter of zout.

Maar bovendien heeft deze spier vanuit het oogpunt van mondelinge communicatie een beslissende invloed op de articulatie van woorden, aangezien zijn positie varieert afhankelijk van de letters die u uitspreekt.

We zijn zo gewend om te praten dat dit detail onopgemerkt blijft, maar als je je op je bericht concentreert, kun je deze articulatiedetails zeker waarnemen.

Dit orgaan van het lichaam maakt ook deel uit van de taal van de liefde, omdat het de kracht van kussen in het paar laat zien.