symbool definitie

Het woord symbool staat verschillende toepassingen in onze taal toe, terwijl het meest wijdverbreide gebruik duidt dat beeld waarmee het wordt gezocht om een ​​concept te vertegenwoordigen, hetzij intellectueel of moreel, door de realisatie van een analogie, dat wil zeggen een overeenkomst, of vanuit een sociale conventie.

Afbeelding die een concept of idee vertegenwoordigt naar analogie en sociale conventie

Dat wil zeggen, het symbool is de externalisatie van een idee of de uitdrukking van een conventionele betekenis die gelijkenis vertoont met die betekenis.

Herkenbaar, begrijpelijk, representatief en een integraal onderdeel van de communicatie

Deze grafische of figuurlijke weergave van een idee of concept wordt over het algemeen over de hele wereld aangetroffen en is gemakkelijk te herkennen en te begrijpen omdat het niet afhankelijk is van een taal, maar overal ter wereld perfect kan worden begrepen. de witte duif, een symbool van vrede, de witte vlag, een symbool van overgave, of ook van vrede, het kruissymbool van de christelijke religie en de davidster die onder andere het symbool is van de joodse religie.

Symbolen zijn dus een zeer relevant onderdeel van onze communicatie.

Gebruikt door verenigingen, groepen, individuen, sportclubs, handelsmerken zodat mensen er snel mee kunnen omgaan

Opgemerkt moet worden dat symbolen op grote schaal worden gebruikt door onder meer groepen, verenigingen, individuen om ze weer te geven, dus de weergave van dit symbool stelt mensen in staat ze snel en gemakkelijk te herkennen.

Bijvoorbeeld, een rood kruis is het meest herkenbare symbool van de International Humanitarian Association of the Red Cross en als we het zien, is het een duidelijke indicatie van de aanwezigheid van deze groep op het toneel.

Er zijn ook enkele artiesten die symbolen gebruiken in plaats van artiestennamen.

Aan de andere kant hebben de landen er meerdere nationale symbolen, lokaal, die hen onderscheiden van de rest, zoals het geval is bij de vlag, schild, onder andere.

We kunnen in die zin niet voorbijgaan aan de voetbalclubs die symbolen gebruiken die hen identificeren en waardoor ze herkend kunnen worden buiten hun naam, alleen door dat symbool te zien herkent men deze of gene club, zoals het geval is met hun schilden.

En religie in het algemeen gebruikt ook een fantastisch aantal symbolen om verschillende ideeën uit te drukken.

Symbolen waren sterk aanwezig in culturen uit het verleden, analfabeet en voorgeletterd, maar het is ook sterk aanwezig in geletterden, en in de hypertechnologische culturen die tegenwoordig in overvloed aanwezig zijn, met als gevolg dat het symbool een zeer effectief element is wanneer het komt een concept en idee overbrengen, vooral omdat een visueel element en zijn structurele eenvoud ervoor zorgen dat ze snel gefixeerd zijn op perceptie en ook op het geheugen.

Bijna alle menselijke groepen delen tradities, gebruiken en gebruiken, en ideeën die hun eigen symbolen oogsten, representatief en natuurlijk gedeeld door alle leden van de groep.

Dit brengt mensen bij elkaar omdat het hen in staat stelt om te delen en duurzame banden aan te gaan.

In de marketingwereld neemt het symbool een zeer belangrijke plaats in, vooral in de laatste decennia die werden gekenmerkt door de relevantie van communicatie en reclame.

Commerciële merken spenderen bijvoorbeeld tijd, moeite en veel geld om hun logo's te ontwikkelen, omdat ze in het algemeen daaruit zullen worden herkend en ze op een eenvoudige, constante en krachtige manier in de markt aanwezig kunnen zijn.

De visuele impact van logo's is erg belangrijk en ook erg effectief in elke commerciële strategie, en dit neemt toe in het geval van merken gericht op een jong publiek, die zich zeer bewust zijn van het imago.

Nu, hoewel het gedeelde collectief een grote kracht en impact heeft, kent elke persoon gewoonlijk ook een heel eigen betekenis toe aan bepaalde objecten of dingen die om hem heen zijn en die belangrijk voor hem zijn, zoals het geval is bij een boek, een kledingstuk, van een horloge, want ze zullen natuurlijk worden geassocieerd met een mooie en opwindende herinnering, die onmogelijk te vergeten is.

Chemie: symbool dat een chemisch element of chemische verbinding domineert

Aan jouw kant, in de scheikunde, het symbool is de letter of de reeks letters waarmee een enkelvoudig of samengesteld element wordt genoemd.

Hetzelfde of hetzelfde is eerder afgesproken.

Dus de Koolstof wordt gesymboliseerd door de hoofdletter C en zuurstof door de hoofdletter O.

Numismatiek: embleem met de munten

En in de numismatiek, een symbool is de embleem of figuur die aan munten of medailles moet worden toegevoegd.