definitie van elektrisch circuit

Elektrisch circuit is de naam die wordt gegeven aan een elektrische verbinding die voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt. Een elektrisch circuit kan meer of minder groot zijn, afhankelijk van de behoefte of de functie, maar het moet altijd een aantal belangrijke elementen bevatten zodat de energie van de ene ruimte naar de andere kan worden overgebracht en het uiteindelijke doel bereikt.

Het elektrische circuit is iets dat we vaak niet zien, maar dat aanwezig is in al die elementen die afhankelijk zijn van elektriciteit om te functioneren, waarvoor kan worden vastgesteld dat een groot deel van de objecten die we tegenwoordig gebruiken een soort elektrisch circuit hebben. intern.

De kenmerken die een elektrisch circuit beschrijven, zijn enerzijds dat het twee of meer onderdelen moet verbinden via een gesloten lus of circuit. Dit is zo dat de elektriciteit altijd in beweging en gericht is in plaats van verdwaald te raken in de ruimte, wat ook gevaarlijk zou zijn. De onderdelen waaruit een elektrisch circuit bestaat, zijn voornamelijk de component, de knooppunten, de bron, de geleider. De component is een van de punten waarover de elektriciteit zal passeren en reizen binnen het circuit, terwijl de knooppunten de knooppunten zijn van verschillende delen van het circuit in zijn pad, bijvoorbeeld wanneer twee geleidende kabels op een of meer punten worden samengevoegd. De geleider is die kabel zelf, degene die elektriciteit geleidt, terwijl de bron de component zal zijn die verantwoordelijk is voor het transformeren van de energie, ze kunnen intensiteit of spanning zijn.

Er zijn verschillende soorten elektrische circuits die variëren naargelang de karakteristiek en het gebruik dat aan elk kan worden gegeven. De signalen kunnen verschillend zijn, daarom kunnen we spreken van gelijkstroom en wisselstroom. Met betrekking tot het type regime moeten we spreken van periodieke stroom, tijdelijke stroom en permanente stroom. Ten slotte kunnen we praten over zowel elektrische als elektronische schakelingen. In elk geval is het elektrische circuit een element dat in eenvoud of complexiteit kan variëren naargelang de functie die het vervult, aangezien sommige meer elementen zullen moeten hebben, terwijl andere eenvoudiger en directer zullen zijn.