opmerking definitie

De woordnoot heeft drie betekenissen die door de meeste mensen algemeen worden gebruikt en erkend.

Aan de ene kant, Het is bekend dat die notitie een reeks geschreven karakters of tekeningen groepeert met substantiële informatie die van groot belang is voor de persoon die ze schrijft en wiens primaire doel is om ze later of wanneer nodig te kunnen onthouden of bekijken..

Kortom, een notitie, in sommige gevallen kan het de rol aannemen van een soort geheugensteun die bijvoorbeeld zal dienen op verzoek van een toespraak, waarbij daarin de meest opvallende thema's worden vermeld die erin moeten worden ontwikkeld. Ook is de notitie meestal een fundamenteel hulpmiddel voor die mensen die een artistieke activiteit ontwikkelen, zoals schrijver of scenarioschrijver zijn, omdat het meestal wordt gebruikt in de voorbereidende stadia van het werk, of wanneer het niet wordt geschreven en meer. er wordt iets anders gedaan, maar er rijst een onvermijdelijke vraag of idee in verband daarmee, dan wordt dat idee opgeschreven in een notitie en vervolgens aan het werk toegevoegd.

Een briefje kan op elk type papier worden gedragen, in feite pakken we meestal het papier dat dichter bij de hand is, maar er zijn gespecialiseerde briefpapierproducten die strikt voor dit doel zijn bedoeld. Zelfs vandaag de dag en als gevolg van de indruk die sommige elektronische media in ons leven hebben, zoals mobiele telefoons en computers, worden notities gewoonlijk in hun geheugen bewaard en via opties en gespecialiseerde programma's die nodig zijn om notities te bewerken en te ordenen.

Anderzijds, in de context van muziek verwijst een noot naar dat geluid dat wordt bepaald door een trilling en waarvan de grondfrequentie constant is​De namen van de muzieknoten zijn de volgende: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La en Si en de oorsprong ervan gaat vele eeuwen terug en is terug te vinden in het gedicht Ut queant Laxis van de Benedictijnse Friulische monnik Paul de diaken. De eerste twee woorden in elke rij van dit gedicht komen overeen met de genoemde notities.

En tot slot, in sommige delen van de wereld, De woordnoot wordt ook gebruikt om te verwijzen naar die journalistieke artikelen die al dan niet zijn geschreven door een professional van de media, die worden gepubliceerd of verspreid door de massamedia en die verwijzen naar een actueel nummer of account voor een bepaald onderwerp dat van belang is. interesse voor het grootste deel van het publiek, maar dat verwijst niet naar iets dat strikt actueel is.