wat is onderzoeken »definitie en concept

Door het woord informeren het is mogelijk om de actie om iets te onderzoeken of om het onderzoek naar iets uit te voeren.

Voer feitenonderzoek uit om iets te ontdekken of om de waarheid van een feit te ontdekken

Het onderzoeken is een van de vele manieren of methodologieën die beschikbaar zijn om iets te weten of om de juistheid van een feit te ontdekken.

Deze actie vereist een proces van het verzamelen van objectieve gegevens, dat wil zeggen dat ze niet onderhevig zijn aan of worden vastgelegd door enig type onderzoek.

Op dit pad zullen feiten worden gevonden waaruit andere acties kunnen worden afgeleid, de beroemde tekens en vele andere die concreet bewijs van een actie kunnen worden.

Het uiteindelijke doel van onderzoek is om zoveel mogelijk bewijs en bewijs te verzamelen, zodat de gebeurtenis of gebeurtenis duidelijk en onbetwistbaar is, en ons de juiste conclusie geeft van wat er is gebeurd.

Het fundamentele om dit doel te bereiken, is om het bewijs effectief te relateren aan de feiten.

Nu levert de conclusie van het onderzoek ons ​​niet altijd een doorslaggevend resultaat op en dit is zo omdat als de conclusies worden getrokken uit bewijsmateriaal er een foutmarge is, anders als het wordt geïnterpreteerd op basis van feiten die niet kunnen worden weerlegd.

Interpretatie vergezeld van bewijs leidt ons tot een onweerlegbare conclusie, terwijl als het enige dat beschikbaar is het interpreteren van bewijsmateriaal is, we een fout kunnen maken en niet altijd tot de waarheid kunnen komen.

Contexten waarin de onderzoeksactie wordt toegepast

Over het algemeen wordt het in onze taal gebruikt op verzoek van de gerechtelijke en politiecontext, wanneer de verzameling van bewijsmateriaal en elementen rond een strafzaak.

Het kan in elk geval ook in een andere context worden gebruikt wanneer u wilt communiceren dat u de sporen volgt of informatie verzamelt over een probleem of situatie die u wilt verduidelijken of bewijzen.

Onderzoek doen is een buitengewoon veel voorkomende handeling onder mensen, zoals we in de eerste regels van deze recensie hebben aangegeven, om degenen te ontdekken die onder meer verantwoordelijk zijn voor een misdaad, een moord, of, als dat niet lukt, om een ​​situatie op te helderen. in ons leven, bijvoorbeeld in een werkcontext.

Dus, ongeacht het gebied in kwestie, als we onderzoeken wat we doen, is het in feite verzamelen van gegevens, informatie, om een ​​conflict op te lossen, een probleem.

Op wetenschappelijk gebied is het op een van de gebieden dat de onderzoekactie in de praktijk wordt gebracht, omdat wetenschappers hierdoor nieuwe conclusies over bepaalde verschijnselen trekken of anders nieuwe voorwaarden toevoegen aan bestaande.

Literatuur op haar beurt is een van de andere contexten waarin onderzoek aanwezig is, meer bepaald in het populaire politiegenre, dat ons precies en via fictie naar de onderzoeksprocedure brengt.

Het meest voorkomende verhaal is de opeenvolging van een moord en de aanwezigheid van meerdere verdachten van het misdrijf die meestal goede vrienden zijn van het slachtoffer.

De hoofdrolspeler is bijna altijd een detective die de taak heeft om het bewijsmateriaal, het bewijsmateriaal en de getuigenverklaringen te onderzoeken, hoe de gebeurtenis plaatsvond, waarom en wie het was, waarbij de laatste het meest relevante deel van de gebeurtenis is, aangezien het de oplossing van de gebeurtenis impliceert. de zaak en de mogelijkheid om de schuldigen te beoordelen en te straffen.

Het verhaal van Sherlock Holmes is ongetwijfeld het meest iconische.

In elk onderzoeksproces, de professionals die de taak uitvoeren, bekend als onderzoekers, komen tot de ontdekking van de informatie, of het verzamelen van bewijsmateriaal, door middel van verschillende acties, zoals: vragen stellen aan personen die bij de gebeurtenis betrokken zijn, bezoeken brengen aan gevoelige plaatsen, onder andere.

Degene die ons zorgen baart, is een term die verschillende synoniemen heeft, die vaak door elkaar worden gebruikt, terwijl die van onderzoeken Het is ongetwijfeld het meest populair in deze zin, en houdt min of meer hetzelfde in als onderzoeken, aangezien het inhoudt dat er verschillende onderzoeken worden gedaan over een onderwerp of persoon met de missie iets te ontdekken dat onbekend is, maar waarschijnlijk vermoed wordt, afhankelijk van het geval. .